Informacje o produkcie

Stół podnośny elektryczny (wymiary platformy: 1000x1600 mm, udźwig: 2000 kg, wysokość podnoszenia min/max: 230-1000 mm) 3109774

Stół podnośny elektryczny  (wymiary platformy: 1000x1600 mm, udźwig: 2000 kg, wysokość podnoszenia min/max: 230-1000 mm) 3109774
Producent: T310
MAŁA ILOŚĆ - Wysyłka w ciągu 24h po sprawdzeniu w magazynie
12497.48 / 1szt.
In stock
iRatyiRaty

U nas możesz kupić na raty!

iRaty bez wychodzenia z domu. Łatwo i szybko jak zakupy przez internet.
Oblicz ratę

DANE TECHNICZNE:

Pojemność (kg) 2000
Obszar Tabela szer (mm) 1600x1000
Baza rozmiar ramki szer (mm) 1220x785
Długość skoku (mm) 770
Masa (kg) 268
Wysokość podnoszenia 230-1000 mm (min-max)
Prędkość podnoszenia do wysokości max (s) 20-25
Napęd Moc silnika S2 60 min / podnoszenia rating silnika przy S3 15% 380V / 50Hz 2,2 kW
Wymiary zewnętrzne 1000x1600x230-1000

 

Stół posiada bezobsługowe tuleje przegubów. Duży prześwit pomiędzy nożycami zmniejsza ryzyko urazów. Siłownik posiada wewnętrzny przepływ płynu. Urządzenie wyposażone jest w zawór bezpieczeństwa, który uniemożliwia opuszczanie platformy w razie pęknięcia przewodu oraz cichy w eksploatacji zasilacz z wbudowanym zaworem przeciążeniowym oraz zaworem regulującym prędkość opuszczania oraz wyłącznik bezpieczeństwa w pozycji górnej.

Górna platforma ma ramkę ochronną na wszystkich bokach. Spełnia wymmogi standardu EN1570.

 

Firma powstała w 1995. Dzisiaj jest jednym z największych w Europie dostawców wyposażenia do transportu wewnętrznego. Naszym celem jest dostarczanie produktów w dobrej cenie w każdym z segmentów rynku. Postawiliśmy także na posiadanie całej gamy produktów w naszych magazynach żeby zapewnić szybką dostawę do klienta. Siedziba firmy mieści się w miejscowości Ljungby w Szwecji, gdzie zlokalizowany jest również nasz główny magazyn o powierzchni 11.000m². W obecnej chwili jesteśmy reprezentowani w 28 krajach świata poprzez naszych dealerów.

 

Promocja! "Dostawa gratis na terenie całego kraju"
Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce.
"Większość towarów wysyłamy w ciągu 24H, po sprawdzeniu stanu magazynowego!"
Po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają, czy zamówiony towar jest w magazynie, odpowiadają e-mailem lub telefonicznie.

 

Instrukcja obsługi:

NA WSTĘPIE CHCIELIBYŚMY PODZIEKOWAĆ ZA WYBÓR I
UŻYTKOWANIE STOŁU PODNOŚNEGO. NINIEJSZA
INSTRUKCJA ZAWIERA WSKAZÓWKI KORZYSTANIA Z
URZĄDZENIA, KTÓRE ZAPEWNIĄ MU WYDŁUŻONY OKRES
ŻYWOTNOŚCI.
DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃTWA ORAZ WŁAŚCIWEJ
OBSŁUGI URZĄDZENIA, SZCZEGÓŁOWO ZAPOZNAJ SIĘ Z
DANĄ INSTRUKCJĄ. PROPONUJEMY TRZYMAĆ INSTRUKCJĘ
W SZYBKO DOSTĘPNYM MIEJSCU. JEŚLI UWAŻASZ, ŻE
NINIEJSZA INSTRUKCJA NIE PORUSZA ISTOTNYCH KWESTII
DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA, SKONTAKTUJ SIE Z
DYSTRYBUTOREM.

 

Uwaga: Odbiorcą niniejszej instrukcji jest właściwy pod względem
kwalifikacji personel. Zawiera wskazówki właściwego użytkowania
oraz wykaz wszystkich części. Instrukcja nie zastąpi fachowych
umiejętności, ani prywatnego doświadczenia operatora.

 

1. Niewłaściwa obsługa stołu podnośnego możesz powodować
poważne uszkodzenia ciała obsługującego. Dlatego należy
stosować się do wskazówek zawartych w danej instrukcji.

 

◇ Przed rozpoczęciem u żytkowania ur ządzenia, nale ży pr zeczytać
oraz zrozumieć informacje zawarte w danym podręczniku.
Postępuj ściśle według podanych zaleceń.
◇ Przed rozpoczęciem pracy stołu, konieczne jest sprawdzenie
wszystkich mechanizmów be zpieczeństwa.
Upewnij się, że teren pracy jest wolny od wszelkich przeszkód.
◇ Nie wolno stawiać stóp, ani rąk na mechanizmie nożycowym
lub ramie.
◇ Przed rozpoczęciem pracy na stole, przykręć śruby z uchami
obrotowymi przy podstawie ramy.
◇ Nie przeładowuj stołu podnośnego. Ładunek należy rozkładać
zgodnie z odpowiednim wskazaniem rozmieszczania.
◇ Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli miejscowe napięcie oraz
częstotliwoś ć prądu jest takie samo, jak napięcie wejściowe stołu
podnośnego.
◇ Korzystaj z funkcji urządzenia jedynie na płaskiej i twardej
powierzchni.
◇ Wszelkie połączenia oraz odłączenia układu elektrycznego
muszą być wykonywane przez wykwali fi kowany i właściwy
personel.

◇ Zabronione jest dotykanie przenoszonego ładunku podczas pracy
urządzenia.
◇ Kiedy powierzchnia stołu porusza się, zabronione jest poruszanie
lub poprawianie nałożonego ładunku.
◇ Nie wolno podnosić ładunku, który może stanowić zagrożenie dla
osób lub obiektów będących w pobliżu pracy urządzenia.
◇ Zakazana jest obsługa urządzenia w trakcie, gdy pod powierzchnią
stołu znajduje się człowiek.
◇ Nie wolno regulować zaworu bezpieczeństwa hydraulicznego
zasilacza.
◇ Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli widoczne są nawet
najmniejsze zniekształcenia w konstrukcji stołu podnośnego.
◇ Zakazana jest praca w miejscach łatwopalnych, bądź wybuchowych.

 

2. INSTALACJA PODNOŚNIKA STAŁOWEGO NA
POSADZCE/GRUNCIE LUB WE WGŁĘBIENIU.
Podwójne lub potrójne nożyce
pionowe muszą być przytwierdzone
do podłoża lub gruntu czymś na
kształt śrub rozporowych.
Wszystkie pozostałe podnośniki stołowe, poza modelami ruchomymi,
mają możliwoś ć bezpiecznego przytwierdzenia do podłoża w celu
uniknięcia przypadkowego poruszenia.
Instalacja mechaniczna/elektryczna
1. Podstawa ramy stołu podnośnego nie jest w standardzie
samonośna. Dlatego też istotne jest to, by powierzchnia, do której
przytwierdzone zostanie urządzenie było stabilne i płaskie oraz
dobrze osuszone.
2. Użyj zawiesia. Przytwierdź ramę podstawy do platformy lub
mechanizmu nożycowego. Ustaw stół we właściwej pozycji. Ustaw
ramię na poziomie krawędzi powierzchni, gdzie ładunek będzie
ładowany lub na wyższym poziomie. Zobacz poniższy rysunek.
3. Sprawdź działanie ramy ochronnej ze wszystkich stron.
4. Mechanizm zabezpieczający powinien być usytuowany w taki
sposób, by obsługujący miał przejrzysty widok na załadunek podczas
pracy urządzenia.

 

3. OSTRZEŻENIE! Niewłaściwa obsługa stołu
podnośnego może spowodować poważne
uszkodzenia ciała obsługującego. Dlatego
należy stosować się do wskazówek zawartych
w danej instrukcji.

 

◇ Przenośny podnośnik stołowy służy do podnoszenia i/lub
opuszczania ładunku dozwolonego ciężaru. Nie należy wykorzystywać
go do innych celów.
◇ Nie można umożliwiać obsługi urządzenia osobie, która nie rozumie
jego działania.
◇ Zakazane są zmiany parametrów urządzenia bez wcześniejszej
zgody pisemnej producenta.
◇Należy używać jedynie części zamiennych wskazanych przez
producenta.
◇ Należy upewni ć się, że zachowana jest bezpieczna odległość od
otaczających przedmiotów.
◇ Utrzymuj układ hydrauliczny w warunkach czystości i
bezpieczeństwa.
◇ Zasilacz hydrauliczny znajdujący się w urządzeniu posiada funkcję
elektrycznej regulacji opuszczania. Zwoje wymagają odpowiedniego
napięcia. Nie powinno ono przekroczyć ±10% wymaganego napięcia.
◇ Dokonuj kontroli i napraw jedynie wtedy, gdy urządzenie nie jest
obciążone.
◇Podnośnik stołowy jest wrażliwy na wilgoć, dlatego należy
obsł ugiwać go w suchym warunkach.

 

4. DZIENNA KONTROLA
Dzienna kontrola jest właściwym działaniem wykonywanym w celu
wykrycia awarii lub wad stołu. Przed rozpoczęciem pracy urządzenia,
należy sprawdzić podnośnik zgodnie z wymienionymi punktami.
OSTRZEŻENIE! Nie obsługuj urządzenia, jeśli wykryta
zostanie jakaś awaria, bądź uszkodzenia.
◇ Sprawdź wszystkie OSTRZEŻENIA oraz UWAGI.
◇ Sprawdź wszelkie zadrapania, wgniecenia oraz pęknięcia na
powierzchni urządzenia.
◇ Sprawdź pł y nnoś ć pracy podnośnika.
◇ Sprawdź, czy nie ma jakiegoś wycieku oleju.
◇ Sprawdź, czy powierzchnia stołu nie opuszcza się samoczynnie.
◇ Sprawdź, czy wszystkie śruby i nakrętki są mocno dokręcone.

 

5. OBSŁUGA PODNOŚNIKA STOŁOWEGO
■ ŁADOWANIE
Maksymalna ł adownoś ć podnośnika wynosi 1000kg. Ładunek należy
rozmi eści ć na powierzchni stołu równomiernie.
■ Podnoszenie Stołu
OSRZEŻENIE! Nie przeładowuj podnośnika.
Zapewnij równowagę ładunku. Nie należy ładować
częściowo, bądź koncentrycznie.
◇ Należy odpuścić przycisk hamulca bezpieczeństwa.
◇ Wciśnięcie przycisku GÓRA (UP) spowoduje uruchomienie się
zasilacza i gotowoś ć do unoszenia stołu.
◇ Puszczenie przycisku GÓRA (UP) spowoduje wyłączenie zasilacza
■ OPUSZCZANIE STOŁU
UWAGA! Nie wolno stawi ać stóp, ani rąk na
mechanizmie nożycowym.

 

◇ Naciśnięcie przycisku DÓŁ (DOWN) spowoduje opuszczanie
platformy.
◇ Puszczenie przycisku DÓŁ (DOWN) spowoduje zatrzymanie się
platformy.
UWAGA!
◇ Platforma wyposażona jest w aluminiową osłonę ochronną, by uniknąć
przypadkowego niebezpieczeństwa.
◇ Jeśli osłona natrafi na przedmiot podczas opuszczania stołu,
zatrzymaj tą operację i sprawdź funkcjonowanie urządzenia. Po
upewnieniu się, że nie nastąpią żadne nieprawidłowości, delikatnie
wciśnij przycisk GÓRA (UP), a system elektryczny zacznie
funkcjonować tak, jak wcześniej.

 

■ PRZYCISK HAMULCA BEZPIECZEŃSTWA
Istnieją dwa sposoby zatrzymania urządzenia w razie awarii.
◇ Naciśnięcie przycisku hamulca bezpieczeństwa spowoduje
zatrzymanie się
platformy stołu.
◇ Podniesienie w górę ramy aluminiowej również uniemożliwi pracę
stołu.
■ TRANSPORT URZĄDZENIA
Jeśli istnieje taka konieczność, stół może być transportowany przy
pomocy przymocowanych kołowych sworzni.
◇ Zwr óć uwagę na maksymalny udźwig urządzenia, którym będzie
transportowany podnośnik stołowy.
◇ Sworznie powinny by ć używane z rozsądkiem.
■ CZAS PRACY SILNIKA
◇ Praca silnika podczas jednej godziny wynosi mniej niż 9 min

 

7. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SERWISU URZĄDZĄDZENIA
■ Należy wykonywać regularne kontrole łączników, uszczelniaczy
ewentualnych wycieków oleju.
■ Nale ży regularnie sprawdz ać efekty wnoś ć pracy stołu.
■ Przed naprawami należy upewnić się, że zasilanie jest wyłączone.
■ Po dokonanych naprawach, konieczne jest sprawdzenie
sprawności podnośnika.
■ JEDYNIE wykwalifikowany personel może dokonywać napraw
urządzenia.
■ Należy dokonywać regularnych kontroli mikroprzycisków na
osłonie zabezpieczającej.
■ Należy wykonywać kontroli systemu hydraulicznego poprzez
nasłuchiwanie dźwięku oraz dotykanie powierzchni silnika.
■ OSTRZEŻENIE: Należy koniecznie wyłączyć zasilanie przed
dotknięciem powierzchni silnika.
■ Należy zwr ócić uwagę, by oczyszczać, bądź nawet wymienić filtr
oleju po długim jego użytkowaniu.
■ Odpowiednie smarowanie jest niezbędne by uczynić pracę
podnośnika łatwiejszą i przedł użyć żywotnoś ć urządzenia.
■ Przy regularnych badaniach pojazdu może pomocna być poniższa
tabelka.

 

Opinie użytkowników
Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Pytanie:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
Poleć ten produkt:

Jeżeli chcesz poinformować swojego znajomego o produkcie, który Twoim zdaniem może go zainteresować, skorzystaj z poniższego formularza.

Do:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Możesz podać więcej adresów e-mail, rozdzielając je przecinkami
Podpis:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Treść:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel