Darmowa dostawa od 500,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny, paletowy (udźwig: od 270 do 500kg) 617007831
HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny, paletowy (udźwig: od 270 do 500kg) 617007831
HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny, paletowy (udźwig: od 270 do 500kg) 617007831
HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny, paletowy (udźwig: od 270 do 500kg) 617007831
HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny, paletowy (udźwig: od 270 do 500kg) 617007831
HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny, paletowy (udźwig: od 270 do 500kg) 617007831
HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny, paletowy (udźwig: od 270 do 500kg) 617007831
HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny, paletowy (udźwig: od 270 do 500kg) 617007831
HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny, paletowy (udźwig: od 270 do 500kg) 617007831
HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny, paletowy (udźwig: od 270 do 500kg) 617007831
HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny, paletowy (udźwig: od 270 do 500kg) 617007831
HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny, paletowy (udźwig: od 270 do 500kg) 617007831
HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny, paletowy (udźwig: od 270 do 500kg) 617007831

HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny, paletowy (udźwig: od 270 do 500kg) 617007831

Rozmiar
4 812,99 zł
brutto / szt.
Najniższa cena produktu w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki:
Produkt po zamówienie
Produkt po zamówienie
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy

Żurawie paletowe mają wymiar podstawy dostosowany do standardowych wymiarów palet dzięki czemu można nimi operować nad ładunkiem umieszczonym na palecie.

 

Żuraw hydrauliczny ręczny jest żurawiem o udźwigu maksymalnym 500 kg.
Posiada napęd podwójną pompą hydrauliczną ręczną. Pompa ma wbudowany zawór przeciążeniowy, który zapobiega przeciążeniom żurawia. Zawór opuszczania pozwala na ręczne dopasowanie prędkości opadania podniesionego ciężaru stosownie do potrzeb użytkownika.
Jest bardzo łatwy w obsłudze.Główne zastosowania to:
Wyciąganie lub wkładanie ciężkich przedmiotów lub urządzeń np. silników, lub załadunek ciężkich przedmiotów.Jest produkowany w Polsce zgodnie z obowiązującymi polskimi normami oraz Europejską Dyrektywą Maszynową.

 

Producent urządzeń podnoszących z napędem hydraulicznym ręcznym. Wszystkie wyroby są zaprojektowane i produkowane w Polsce.

 

Kategoria HYDIA zawiera rodzinę urządzeń podnoszących o różnych parametrach.

Wyszukaj inne urządzenia podnoszące wpisując na górze w wyszukiwarce HYDIA.

 

Promocja! "Dostawa gratis na terenie całego kraju"
Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce.
"Większość towarów wysyłamy w ciągu 24H, po sprawdzeniu stanu magazynowego!"
Po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają, czy zamówiony towar jest w magazynie, odpowiadają e-mailem lub telefonicznie.

 

Zrób zdjęcia kupionego produktu. 10 zdjęć rabat 200złotych, 15 zdjęć rabat 300 złotych.
Za każde zdjęcie pokazane na stronie sklepu otrzymasz 20 złotych.
Zdjęcia odsyłasz pod adres e-mail:  z numerem naszego zamówienia i numerem konta.

 

Instrukcja obsługi:
Krótka instrukcja eksploatacji żurawia (znajduje się na słupie nośnym)

1. Przestrzegać obowiązujących przepisów BHP
2. Przebywanie w strefie zasięgu żurawia jest zabronione.
3. Z urządzeniem mogą pracować tylko osoby, które spełniają warunki ustalone w rozporządzeniu Ministra
muszą mieć:
a) ukończone 18 lat,
b) stan zdrowia umożliwiający obsługiwanie żurawia,
c) zostali odpowiednio przeszkoleni.
4. Urządzenie może być eksploatowane tylko na poziomym, równym i o odpowiedniej wytrzymałości terenie.
Na przestrzeni pracy żurawia nie mogą znajdować się przedmioty obce utrudniające przejazd kółek.
5. Wszystkie podnoszone ciężary należy oszacować wagowo według punktów zalecanych w tabeli
nośności.Nie wolno dopuścić do przeciążenia żurawia.
6. Zabrania się podnoszenia ciężarów przy ukośnym położeniu haka. Hak musi być ustawiony nad środkiem
ciężkości podnoszonego ciężaru przed jego podniesieniem
7. Podnosić ciężar przez przemieszczanie dźwigni pompy.
8. Przed przemieszczeniem żurawia z obciążeniem należy opuścić podniesiony ciężar do wysokości ok 5 cm
nad poziom podłoża, nie wyżej.
9. Zabrania się wyrywania ciężarów od innych, zagłębionych w ziemi, przymarzniętych, przyklejonych lub w
jakikolwiek inny sposób przymocowanych.
10.Zabrania się pozostawiania zawieszonego ciężaru w czasie przerw lub po zakończeniu pracy.
11.Opuszczanie ciężaru:
Obracać powoli pokrętło zaworu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Prędkość
opuszczania reguluje się bezstopniowo,pokrętłem.
12.W razie uszkodzenia żurawia lub jej części, opuścić ciężar, nie podnosić powtórnie przed usunięciem
uszkodzenia, zabezpieczyć przed dostępem do żurawia osób postronnych.Gdy uszkodzenie nie pozwala na
opuszczenie ciężaru, należy ogrodzić teren zasięgu żurawia i wywiesić tablicę ostrzegawczą.
13. Uwaga! Nie robić przerw przy opuszczaniu ciężaru Unikać szarpania.

 

1. WSTĘP
Przed rozpoczęciem eksploatacji żurawia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą dokumentacją
techniczno – ruchową, oraz z krótką istrukcją eksploatacji żurawia znajdującą się na kolumnie
żurawia, w celu poznania budowy, działania mechanizmów, obsługi i zasad bezpieczeństwa pracy
w czasie użytkowania żurawia.
2. Przeznaczenie
Żuraw przeznaczony jest do wyciągania silników i innych ciężkich elementów oraz
przemieszczania ich na niewielką odległość. Na przekład przy naprawie samochodów, ciągników,
maszyn rolniczych itp. Równoległe nogi podstawy umożliwiają najazd na EURO palety 800x1200.

 

3.2 Opis budowy wg rysunku 1
Podstawa (1) zbudowana jest z profily prostokątnych zamkniętych. Do podstawy przykręcony jest słup
nośny (2) przy pomocy 4 śrub (11) i podparty wspornikami (7). Wsporniki mocowane są do słupa
sworzniem (12) i nakrętkami (13) a do podstawy śrubami (14).
Wysięgnik główny (3) obsadzony jest w słupie (2) na sworzniu (10).
W zależności od wielkości podnoszonego ciężaru wysięgnik (4) musi być wysunięty wg diagramu
umieszczonego na boku wysięgnika (3). Na końcu wysięgnika (4) znajduje się hak (5). Wysięgnik (3)
podnoszony jest przy pomocy pompy hydraulicznej ręcznej (6). Pompa (6) połączona jest z
wysięgnikiem (3) sworzniem (15), a ze słupem (2) sworzniem (16). Wysięgniki (3) i (4) słup (2) oraz
wspornik (7) wykonane są z profili zamkniętych. Żuraw posiada dwa kółka stałe (9) i dwa skrętne (8)
umożliwiające przemieszczanie żurawia wraz z ciężarem na niewielkie odległości.

 

3.3. Zasada działania
Podnoszenie i opuszczanie wysięgnika (3) odbywa się przy pomocy pompy hydraulicznej (6). Pompa
połączona jest z wysięgnikiem (3) sworzniem (15) i ze słupem (2) sworzniem (16). Pompa
hydrauliczna (6) posiada dwa tłoczki (20), które przy pomocy dźwigni ręczne (18) tłoczą olej ze
zbiornika poprzez zawory ssąco – tłoczące do cylindra. Ciśnienie oleju wytwarzane w cylindrze
powoduje wysuwanie tłoczyska – nurnika (19) a tym samym podnoszenie wysięgnika (3).
Pompa wyposażona jest w dwa zawory przeciążeniowe (24) zabezpieczające żuraw przed przeciążeniem
– podnoszeniem ciężaru większego od dopuszczalnego. Przy przekroczeniu ciśnienia maksymalnego
następuje otwarcie zaworu i tłoczony olej zamiast do cylindra przedostaje się do zbiornika.
Do opuszczenia wysięgnika (3) służy pokrętło (21), które należy obracać w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara. Szybkość opuszczania regulowana jest bezstopniowo.

 

Żuraw dostarczany jest w stanie rozłożonym i przed użyciem musi być odpowiednio zmontowany
i zabezpieczony wg następujących punktów.
1. Ustawić podstawę (1) kółkami na równym gruncie.
2. Słup nośny kpl. (2) umieścić na podstawie (1) i przykręcić czterema śrubami (11) zakładając
podkładki (22).
3. Dwa wsporniki (7) zamocować na sworzniu słupa (12) i zabezpieczyć podkładkami (23) i
nakrętkami (13), a do podstawy (1) przykręcić śrubami (26) zakładając podkładki (27).
4. Wymienić korek zbiornika pompy (28) na odpowietrznik z otworem (29).
5. Sprawdzić stabilność i wszystkie zabezpieczenia.
6. Zamknąć zawór opuszczania przekręcając pokrętło (21) w prawo do oporu.
7. Wykonując ruchy wahadłowe dźwignią (18) podnieść wysięgnik (3) do maksymalnej wysokości.
8. Przkręcić pokrętło (21) w lewo opuścić wysięgnik (3) do minimalnego położenia.
9. Podnoszenie i opuszczanie powinno odbywać się płynnie bez zacięć.
Po wykonaniu powyższych czynności, żuraw jest gotowy do pracy.

 

6. Warunki pracy
Żuraw jest przeznaczony do pracy w pomieszczeniach zamkniętych i w otwartej przestrzeni.
Podłoże na którym eksploatowany jest żuraw musi być utwardzone, równe, poziome bez wgłębień i
występów.
Żuraw może obsługiwać jedynie odpowiednio przeszkolony pracownik.

 

7. Przepisy ruc hu, obsługi i bezpieczeństwa pracy
7.1. Postanowienia ogólne
Dla każdego żurawia należy prowadzić książkę obsługi i konserwacji.
Książka obsługi konserwacji prowadzona przez obsługującego i konserwatora służy do ewidencji i
zapisów ocen sprawności działania żurawia i powstających w czasie jego pracy usterek, niesprawności
lub braków w wyposażeniu, jak również sposobów ich likwidacji. W książce podaje się również terminy
przeprowadzonych przeglądów, badań technicznych oraz określa się ich rodzaj i zakres.
7.2. Personel obsługujący
Uwaga!
Pracownicy obsługujący żuraw nawet dorywczo winni przejść przeszkolenie przewidziane przepisami
BHP odnośnie pracy stanowiskowej.
7.3. Zakres prac i obowiązków obsługi
Obsługujący żuraw jest odpowiedzialny za utrzymanie urządzenia w pełnej sprawności i
przestrzeganie przepisów ruchowych.
Obsługujący jest zobowiązany przed rozpoczęciem pracy sprawdzić stan żurawia, a zauważone usterki
zgłosić natychmiast kierownictwu technicznemu i zastosować się do jego zaleceń. Wszystkie
niedomagania w pracy żurawia zauważone w czasie pracy, winien wpisać do książki obsługi
i konserwacji. Kończąc pracę obsługujący powinien poinformować swego zmiennika o stanie
technicznym żurawia oraz stwierdzonych usterkach w jego pracy.
7.4. Konserwacja
Pracownik konserwujący żuraw powinien posiadać uprawnienia kategorii IV M/Ż.
W czasie przeglądu należy sprawdzić prawidłowość działania pompy hydraulicznej, hak i jego
mocowanie oraz zabezpieczeń, takich jak pierścienie, zawleczki sprężyste i nakrętki.
Przeglądów należy dokonywać nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Przeprowadzone przez konserwatora
czynności powinny być odnotowane w dzienniku konserwacji i potwierdzone jego podpisem.
Konserwator jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia bezposredniego przełożonego lub
użytkownika o zauważonych usterkach wymagających zatrzymania urządzenia.
Napraw i remontów dokonuje producent.

 

7.5 Bezpieczeństwo pracy
ZABRANIA SIĘ !
1. Stosowania żurawia na miękkim, pochyłym i nierównym podłożu.
2. Robienie przerw podczas opuszczania ciężaru.
3. Podnoszenie ciężaru przy ukośnym położeniu haka (przed podniesieniem ciężaru hak musi
być ustawiony nad środkiem ciężkości podnoszonego ciężaru.
4. Wyrywania przedmiotów zagłębionych w ziemi, przymarzniętych, przyklejonych lub w inny
sposób mogących blokować podnoszony ciężar.
5. Przeciążania żurawia.
6. Przebywania ludzi pod podnoszonym ciężarem i w strefie pracy żurawia.
7. Pozostawiania zawieszonego ciężaru po zakończeniu pracy żurawia.

 

UWAGA!
1. Długość wysięgnika (4) ustawić w zależności do podnoszonego ciężaru wg diagramu
umieszczonego na wysięgniku.
2. Wysięgnik wysuwny (4) musi być zawsze zapięty sworzniem (30), który musi być zabezpieczony
zawleczką sprężystą (31) i pierścieniem osadczym (32).
3. Żuraw wraz z ciężarem może być przemieszczany jedynie po opuszczeniu ciężaru do wysokości
5 cm do podłoża
4. W razie uszkodzenia żurawia lub jego części, opuścić ciężar, nie podnosić powtórnie, zabezpieczyć
żuraw przed użyciem go przez inne osoby.
5. Gdy uszkodzenie nie pozwala na opuszczenie ciężaru, należy odgrodzić i oznaczyć zagrożony
teren.
6. Śruby zaworu przeciążeniowego (24) zabezpieczone są przed odkręcaniem czerwoną farbą w
postaci kreski. Ślady uszkodzenia farby będą świadczyć o ingerencji użytkownika w układ
hydrauliczny żurawia. W takim wypadku odpowiedzialność za działanie żurawia ponosi
użytkownik a nie producent.
8. Instrukcja obsługi żurawia
8.1. Przed przystąpieniem do pracy obsługujący zobowiązany jest do sprawdzenia działania żurawia.
W tym celu należy zamknąć zawór opuszczania przekręcając w prawo do oporu pokrętło (21).
Wykonując ruchy wahadłowe dźwignią ręczną (18) podnieść wysięgnik (3) do maksymalnej
wysokości. Przekręcić pokrętło (21) w lewo, opuścić wysięgnik (3) do minimalnego położenia.
Podnoszenie i opuszczanie powinno odbywać się bez zacięć.
W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub niesprawności należy dokonać wpisu w książce
obsługi i konserwacji oraz zawiadomić przełożonego i zastosować się do jego poleceń.

 

obsługi i konserwacji oraz zawiadomić przełożonego i zastosować się do jego poleceń.
8.2. Czynności w czasie pracy
UWAGA!
Żuraw wolno używać jedynie do podnoszenia mas nie przekraczających jego maksymalnego
udźwigu w danym położeniu wysięgnika.
1. Zamknąć zawór opuszczania, przekręcając w prawo do oporu pokrętło (21)
2. Wykonując ruchy wahadłowe dźwignią ręczną (18) podnieść wysięgnik (3) do położenia
poziomego.
3. Ustawić wysięgnik wysuwny (4) w zależności od wielkości podnoszonego ciężaru wg
diagramu umieszczonego na wysięgniku (3).
4. Wysuwany wysięgnik (4) zabezpieczyć sworzniem (30) i zawleczką sprężystą (31).
5. Zaczepić ciężar na haku (5) i przy pomocy dźwigni ręcznej (18) podnosić na żądaną
wysokość.
6. Przed przemieszczeniem żurawia z obciążeniem należy opuścić ciężar do wysokości 5 cm od
podłoża. W tym celu należy powoli przekręcić pokrętło (21) w lewo, regulując tym prędkość
opadania ciężaru.
7. Przewieźć ciężar w potrzebne miejsce i odstawić opuszczając wysięgnik (3) do położenia
minimalnego.

Marka
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel