Informacje o produkcie

RETOR 558+85071885 Suwnica bramowa, mobilny dźwig portalowy z wózkiem jezdny ręczny z napędem i wciągarką łańcuchową ręczną (udźwig: 2000 kg, wysokość robocza: 2400-3600 mm, szerokość między kolumnami: 2360 mm, wys. podn. wciągarki: 3m)

RETOR 558+85071885 Suwnica bramowa, mobilny dźwig portalowy z wózkiem jezdny ręczny z napędem i wciągarką łańcuchową ręczną (udźwig: 2000 kg, wysokość robocza: 2400-3600 mm, szerokość między kolumnami: 2360 mm, wys. podn. wciągarki: 3m)
Producent: S558 + 850
MAŁA ILOŚĆ - Wysyłka w ciągu 24h po sprawdzeniu w magazynie
7 500,00 zł
6637.75 / 1szt.
Oszczędzasz 11% (862,25 zł).
In stock

Suwnica i wciągarka dostarcza inna firma kurierska. Wciągarka w mniejszej paczce, suwnica kurier od dłużyc.

 

Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju"
Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce. 
"Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!"

Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub SMS.

 

 

Opis suwnicy:

  • Przeznaczony do załadunku i rozładunku, montażu, naprawy lub prac magazynowych w warsztatach i halach na poziomych i gładkich podłogach
  • Łatwe przemieszczanie i montaż za pomocą czterech rolek zwrotnych z hamulcami postojowymi
  • Łatwa i bezpieczna regulacja wysokości w stanie nieobciążonym poprzez dźwignię i dwie śruby zabezpieczające na każdy wspornik
  • Stabilna i wytrzymała, odporna na skręcanie konstrukcja dzięki dodatkowym poprzecznym rozpórkom
  • Możliwość zamontowania wózka jezdnego z napędem ręcznym

 

Opis wózka:

Wózki jezdne ręczne do wciągników. Służą jako ruchome zamocowania dla wciągników łańcuchowych. Dzięki niemu Twoja wciągarka stanie się mobilna, urządzenie z powodzeniem można zastosować w garażu, w warsztacie na budowie, a także wszędzie tam, gdzie konieczne jest przemieszczanie ciężkich lub trudnych do podniesienia rzeczy.

 

Opis wciągarki:

Wciągnik ręczny łańcuchowy jest przeznaczony do podnoszenia, utrzymywania w pozycji podwieszonej i opuszczenia ładunku podczas wykonania różnorakich prac. W przypadku, gdy zestaw wciągnika jest wyposażony w pazury montażowe, urządzenie można wykorzystywać do przemieszczenia ładunku wzdłuż jednocięgnowego lub dwucięgnowego profilu jezdnego. Wciągnik może być wykorzystywany zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz.

 

DANE TECHNICZNE SUWNICY:
Ruchoma suwnica na kółkach o nośności 2 000 kg.
Wznios mechaniczny, wysokość robocza 2 400 – 3 600 mm,
szerokość między kolumnami 2 360 mm.
Nośnik o przekroju IPE, wysokość 165 mm, szerokość 90 mm.

 

DANE TECHNICZNE WÓZKA:

Szerokość belki 30-135 mm.

Masa - 16 kg
Udźwig - 2 (t)
Wysokość podnoszenia - 3 (m)

 

DANE TECHNICZNE WCIĄGARKI:
Masa - 12,06 kg
Udźwig - 2 (t)
Wysokość podnoszenia - 3 (m)

 

Instrukcja obsługi suwnicy:

1. Produkt jest objęty 24 miesięcznym okresem gwarancji, począwszy datą sprzedaży
według Kodeksu cywilnego lub 12 miesięcznym okresem gwarancji według Kodeksu handlowego.
Gwarancja obejmuje udokumentowane wady materiału lub wady produkcyjne. Inne roszczenia
wynikające z uszkodzeń o jakimkolwiek charakterze, bezpośrednie lub pośrednie, względem osób
lub materiału są wykluczone.
2. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych niefachowym montażem lub manipulacją, niefachowym
użytkowaniem, przeciążeniem, niedotrzymaniem wymogów podanych w instrukcji, zastosowaniem
niewłaściwego wyposażenia dodatkowego lub nieodpowiednich narzędzi roboczych,
manipulacją przez niepowołaną osobę lub uszkodzeń powstałych podczas transportu lub uszkodzeń
mechanicznych. U niektórych typów produktów lub ich części, np. wyposażenie dodatkowe,
silniki, węgielki, elementy uszczelniające i elementy instalacji cyrkulacji gorącego powietrza, które
wymagają okresowej wymiany, przy zwykłym użytkowaniu można zakładać ich normalne zużycie
w wyniku eksploatacji, które nie jest objęte gwarancją.
3. Przy podaniu zgłoszenia reklamacyjnego (lub roszczenia innego charakteru) należy przedłożyć,
że produkt był sprzedany przez sprzedawcę, u którego produkt jest reklamowany oraz że okres
gwarancji jest ciągłe obowiązujący. W tym celu zaleca się, w interesie co najszybszego rozpatrzenia
i załatwienia reklamacji przedłożyć kartę gwarancyjną z wyznaczoną datą produkcji i sprzedaży,
numerem seryjnym (numer serii), pieczęcią punktu sprzedaży i podpisem sprzedawcy, ewentualnie
ważynm dokumentem kupna-sprzedaży itp.
4. Reklamację należy zgłosić w punkcie sprzedaży, w którym dokonano zakupu lub wysłać produkt
w rozłożonym stanie do naprawy.
5. Okres gwarancji zostaje wydłużony o czas, w którym produkt był w naprawie. Reklamowany produkt
należy wysłać do punktu serwisowego wraz z opisem usterki/wady, należycie zapakowany
(najlepiej w oryginalnym opakowaniu, które zaleca się pozostawić do tego celu) oraz załączyć
kartę gwarancyjną lub inny dokument potwierdzający prawo do roszczenia z tytułu reklamacji.
6. Produkt należy wysłać do punktu serwisowego wyłącznie w wyczyszczonym stanie. W odwrotnym
przypadku, z powodów dotrzymania zasad higieny nie będzie możliwe przyjąć produktu do naprawy
lub użytkownik zostanie obciążony kosztami wyczyszczenia produktu.

 

Szanowni klienci, dziękujemy Państwu za zakupienie produktu.
Nasza spółka jest gotowa do świadczenia usług dla Państwa – przed zakupem produktu, w trakcie i po
jego nabyciu. W przypadku jakichkolwiek pytań, wniosków, czy problemów prosimy kontaktować się
z naszym przedstawicielem handlowym. Będziemy starać się zareagować i rozwiązać Państwa problem.
Pierwsze uruchomienie tego urządzenia jest w rozumieniu tej instrukcji krokiem prawnym, poprzez
który użytkownik z wolną i nieprzymuszoną wolą potwierdza, że tę instrukcję starannie przeczytał,
zrozumiał jej znaczenie i zapoznał się ze wszystkimi ryzykami.
UWAGA! Nie można próbować uruchomić (ewentualnie użytkować) urządzenia wcześniej niż przed
zapoznaniem się z całą instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować do użytku w przyszłości.
Szczególną uwagę należy poświęcić zaleceniom dotyczącym bezpieczeństwa pracy.
Nieprzestrzeganie albo niedokładne zastosowanie się do tych zaleceń może spowodować wypadek
z udziałem Państwa lub innych osób, albo uszkodzenie urządzenia lub obrabianego materiału.
W szczególności należy przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa podanych na tabliczkach
znamionowych, w które urządzenie jest wyposażone. Tych tabliczek nie wolno usuwać ani ich
uszkadzać.

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
• Urządzenie może obsługiwać wyłącznie osoba w wieku powyżej 18 lat posiadająca
odpowiednie predyspozycje, pouczona i przeszkolona w zakresie zasad bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia przy pracy.
Stanowisko pracy zalecamy wyposażyć w tablice omawiające zasady bezpieczeństwa pracy:
• „Zapobiegać najczęstszym wypadkom“ – URZĄDZENIA DŹWIGNICOWE
Symbole wykorzystywane w niniejszych instrukcjach
Uwaga!
Oznacza niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń albo znaczne straty materialne.
Ostrzeżenie!
Niebezpieczeństwo uszkodzenia
Notatka:
Informacja dodatkowa

 

! Ogólnie
• Woreczki plastikowe zastosowane do opakowania mogą być niebezpieczne dla dzieci i zwierząt.
• Należy zapoznać się z tym urządzeniem, jego sterowaniem, użytkowaniem, elementami tego
urządzenia i możliwymi zagrożeniami związanymi z jego niewłaściwym użytkowaniem.
• Należy zadbać o to, aby użytkownik urządzenia został starannie zapoznany z jego sterowaniem,
użytkowaniem, elementami tego urządzenia i możliwymi zagrożeniami związanymi z jego używaniem.
• Należy przestrzegać zaleceń podanych na tablicach ostrzegawczych. Tych tabliczek nie wolno
usuwać ani ich uszkadzać. W razie uszkodzenia albo nieczytelności tabliczki należy skontaktować się
z dostawcą.
• Stanowisko pracy należy utrzymywać w porządku i czystości. Bałagan na stanowisku pracy może
spowodować wypadek.
• Nigdy nie należy pracować w ciasnych i źle oświetlonych pomieszczeniach. Należy zawsze sprawdzić,
czy podłoga jest stabilna i czy jest zapewniony dobry dostęp do stanowiska pracy. Należy zawsze
utrzymywać stabilną pozycję.
• Należy nieustannie kontrolować postęp pracy i wykorzystywać wszystkie zmysły. Pracy nie
kontynuować, jeżeli nie można się na niej w pełni skoncentrować.
• Należy zabronić dostępu zwierząt, dzieci i osób niepowołanych do maszyny.
• Urządzenia nie wolno używać w innym celu, niż ten, do którego jest ono przeznaczone.
• Podczas pracy korzystać ze środków ochrony osobistej (na przykład kask ochronny, okulary, obuwie
ochronne, itp.).
• Nie przemęczać się i zawsze korzystać z obu rąk.
• Przy urządzeniu nie należy pracować, będąc pod wpływem alkoholu i substancji odurzających.
• W razie zawrotów, osłabienia albo omdlenia nie należy pracować przy tym urządzeniu.
• Jakiekolwiek zmiany w urządzeniu nie są dopuszczalne. NIE KORZYSTAĆ z urządzenia w przypadku
stwierdzenia zagięć, pęknięć albo innych uszkodzeń.
• Przy konserwacji i naprawach korzystać wyłącznie z oryginalnych części.
• Zastosowanie urządzeń dodatkowych albo wyposażenia, którego nie polecił dostawca, może
spowodować wypadek i związane z nim obrażenia.
• Nie przeciążać urządzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przeciążeniem.
• Urządzenie chronić przed zbyt wysoką temperaturą i światłem słonecznym.
• Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je przechowywać w suchym,
zamkniętym miejscu, które nie jest dostępne dla dzieci.
• Sprawdzić, czy części nie są pęknięte albo zatarte i czy wszystkie części są dobrze zamocowane.
Sprawdzać wszystkie pozostałe warunki, które mogą mieć wpływ na działanie urządzenia.
• Jeżeli w tej instrukcji nie podano inaczej, to wszystkie uszkodzone części i elementy zabezpieczające
należy naprawić albo wymienić na sprawne.

 

! Zespoły
• Nie wolno korzystać z urządzenia, które nie jest całkowicie zmontowane zgodnie z zaleceniami tej
instrukcji.
! Urządzenie dźwignicowe
• Podnosić tylko ciężary nieprzekraczające udźwigu suwnicy.
• Urządzenie przeznaczone jest do eksploatacji na wytrzymałym i poziomym podłożu z gładką
powierzchnią.
• Przed rozpoczęciem pracy z ciężarem trzeba zabezpieczyć suwnicę przeciw przesunięciu się.
• Podczas opuszczania uważać, by nie doszło do zgniecenia kończyn lub przedmiotów przez
mechanizm suwnicy.

 

MONTAŻ
• Przed wyrzuceniem opakowania należy sprawdzić, czy nie pozostały w nim jakieś drobne elementy.
Jeżeli tak, należy odnaleźć te części w wykazie albo na schemacie montażu i zamontować je
w odpowiednim miejscu.

 

LIKWIDACJA
• Po zakończeniu eksploatacji wyrobu należy przy likwidacji powstałych odpadów postępować zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Wyrób składa się z części metalowych i plastikowych, które po
posegregowaniu podlegają recyklingowi niezależnie od siebie.
1. Zdemontować wszystkie części maszyny.
2. Części podzielić na odpowiednie kategorie odpadu (metale, guma, tworzywa, itp.).
Posortowany materiał przekazać do dalszego wykorzystania.

 

OSTRZEŻENIE
Jeżeli wystąpi usterka, prosimy przesłać urządzenie na adres producenta, naprawa zostanie wykonana
w możliwie najkrótszym terminie. Krótki opis usterki skróci jej lokalizację i czas naprawy. W okresie
gwarancyjnym do urządzenia prosimy załączyć kartę gwarancyjną i dowód zakupu. Również po okresie
gwarancyjnym wykonujemy dla Państwa naprawy po umiarkowanych cenach.
Żeby zapobiec uszkodzeniu urządzenia podczas transportu, należy dobrze je zapakować albo
skorzystać z opakowania oryginalnego. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu nie ponosimy
odpowiedzialności, a przy reklamowaniu usługi transportowej znaczenie ma poziom opakowania
urządzenia i jego zabezpieczenie przed uszkodzeniem.
Uwaga: Rysunki mogą lekko różnić się od dostarczonego wyrobu, tak samo, jak może różnić się rodzaj
i typ dostarczonego wyposażenia. Jest to wynik ciągłego postępu i takie zdarzenia nie mają wpływu na
odpowiednie funkcjonowanie wyrobu.

 

OBSŁUGA
Do obsługi suwnicy warsztatowej potrzebna jest obecność 2 osób, ponieważ podnoszenie belki (E) musi
być jednoczesne po obu stronach, by zapobiec zakleszczeniu pręta wewnętrznego (C,D) w zestawie
podpory (A, B) patrz rys. 1 w rozdziale MONTAŻ.
Podnoszenie:
Podnoszenie belki (E) polega na wkładaniu i wyjmowaniu kołków poprzez pręty wewnętrzne (C,D)
oraz podpory suwnicy (A,B). Kołki te zamocowane są po obu stronach łańcucha. Podnoszenie odbywa
się przy pomocy dźwigni (G), która wyposażona jest w haki. Te zaczepione zostaną o kołek i ruchem
dźwigni (G) w kierunku do góry i w dół następuje podnoszenie belki (E). Włożeniem drugiego kołka
do następnego otworu dolnego, nastąpi zmiana wysokości roboczej belki w porównaniu z poprzednią.
Minimalna wysokość robocza belki wynosi 2 400 mm, natomiast maksymalna wynosi 3 600 mm. Do
osiągnięcia wymaganej wysokości roboczej konieczne jest dokręcenie śrub oporowych (F) po obu
stronach zestawu podpory suwnicy (A, B).
Opuszczanie:
Przed samym opuszczeniem belki zluzować trzeba śruby oporowe (F) znajdujące się po obu
stronach zestawu podpory suwnicy.
Opuszczanie belki (E) polega na tej samej zasadzie co podnoszenie. Różnica spoczywa w tym, że
kołki wkładane są nie do otworu dolnego, ale do najbliższego otworu górnego. W praktyce działa to
następująco. Włożyć drugi kołek do otworu górnego, który znajduje się nad kołkiem pierwszym. Na
drugi kołek włożyć haki dźwigni (G) i dźwignię (G) lekko zacisnąć w kierunku w dół. Nastąpi lekkie
podniesienie belki (E) i zluzowanie pierwszego kołka, który można wyjąć. Dźwignię podnoszącą lekko
puszczać w kierunku do góry. W ten sposób obniżona zostanie wysokość robocza belki.

i-Leasing - leasing online i-Raty - raty online
Opinie użytkowników
Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Pytanie:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
Poleć ten produkt:

Jeżeli chcesz poinformować swojego znajomego o produkcie, który Twoim zdaniem może go zainteresować, skorzystaj z poniższego formularza.

Do:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Możesz podać więcej adresów e-mail, rozdzielając je przecinkami
Podpis:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Treść:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel