Informacje o produkcie

DOSTAWA GRATIS! 33971038 Wciągnik łańcuchowy elektryczny + wózek z silnikiem elektrycznym (udźwig: 5 T, wysokość podnoszenia: 6 m, zakres: 180-239 mm)

DOSTAWA GRATIS! 33971038 Wciągnik łańcuchowy elektryczny + wózek z silnikiem elektrycznym (udźwig: 5 T, wysokość podnoszenia: 6 m, zakres: 180-239 mm)
Producent: 339
MAŁA ILOŚĆ - Wysyłka w ciągu 24h po sprawdzeniu w magazynie
19892.42 / 1szt.
In stock

Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju"
Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce. 
"Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!"

Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.

 

 

Promocja za przesłanie zdjęć!!!
Zrób zdjęcia tego produktu za każde zdjęcie pokazane na stronie sklepu otrzymasz 20 złotych.
Zdjęcia proszę wysyłać pod adres email:  z numerem naszego zamówienia.

 

Jesteśmy wdzięczni za zaufanie jakim darzą nas Klienci od 1992 roku. Ich lojalność jest dla nas potwierdzeniem, a dla Państwa gwarancją jakości, oferowanych przez firmę produktów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i dołączenia do grona tych, którzy nam zaufali.

 

Oferujemy sprawdzone wciągniki łańcuchowe i linowe oraz podnośniki i inne urządzenia dźwignicowe. Proponujemy duży wybór zawiesi, w tym zawiesia linowe, pasowe, łańcuchowe, wężowe, a także specjalnego przeznaczenia do kręgów, do kontenerów, itp. Posiadamy także trawersy , pasy mocujące, uchwyty i chwytaki. Wprowadziliśmy do asortymentu również profesjonalny osprzęt do wózków widłowych, w tym widły do palet, nakładki, itp.

 

Posiadamy w naszym asortymencie wysokiej klasy wciągniki przeznaczone do transportu wewnętrznego ładunków. Dostępne w ofercie urządzenia dźwignicowe odznaczają się mocną, zwartą budową i dużym udźwigiem (zakres pracy uzależniony od wybranego modelu). Proponujemy modele linowe i łańcuchowe. Niektóre typy urządzeń zostały dodatkowo zaopatrzone w praktyczne rozwiązania, jak np. waga dźwigowa, regulacja prędkości podnoszenia.

 

Wciągnik łańcuchowy elektryczny z wózkiem z silnikiem elektrycznym.

 

Informacje:

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE.
  • Posiada dwie prędkości przy podnoszeniu i opuszczaniu.

 

Cechowanie: znaki wytwórcy, znaki CE, udźwig, numer fabryczny i rok produkcji.

 

DANE TECHNICZNE:

Udźwig [t]:

5,0

Wysokość podnoszenia* [m]:

3,0

Średnica łańcucha [mm]:

11,2 x 34

Ilość cięgien łańcucha: 

2

Grupa Natężenia Pracy ISO/FEM: 

M4 / 1Am

Prędkość podnoszenia [m/min]:

3 / 1

Napięcie [V]:

380

Moc silnika [kW]: 

3,0 / 1,0

Masa [kg]: 

146

Wymiary [mm]:

H min

860

A

240

B

110

C

471

D

336

I

430

J

870

K

61

 

Instrukcja obsługi:

Środowisko pracy wciągnika i wózka
- Zakres temperatury pracy wynosi od -20°C do 40°C.
- Urządzenia mogą pracować tylko w pomieszczeniach zamkniętych, nienarażonych na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
- Wilgotność powietrza ≤ 85%. Urządzenia nie są przystosowane do pracy w środowisku wodnym i nie powinny byd narażone na działanie wody.
- Urządzenia nie powinny pracować na wysokościach większych niż 1000 m.
- Urządzenia nie powinny by użytkowane w środowisku, w którym są narażone na działanie ognia, środowisku wybuchowym oraz korozyjnym.
- Nie należy używać urządzeń do transportu ludzi lub materiałów potencjalnie niebezpiecznych takich jak płynne metale, materiały żrące, trujące, łatwopalne, wybuchowe lub materiały rozszczepialne.
- Urządzenia nie powinny być użytkowane w warunkach szczególnie niebezpiecznych, np. transport morski (offshore), oraz w środowisku agresywnym chemicznie.

 

Montaż wciągnika
Przestrzegaj wszystkich punktów z rozdziału ogólnych zasad bezpiecznej eksploatacji przed przystąpieniem do instalacji wciągnika. Sprawdź, czy wszystkie części są dostępne i kompatybilne.
Nie podłączaj zasilania podczas montażu. Zasilanie powinno by podłączane dopiero podczas rozruchu wciągnika.
Jeżeli wciągnik ma być połączony z wózkiem elektrycznym lub manualnym, należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu wózka na dwuteowniku nośnym oraz jego podłączenia do wciągnika. Producent zapewnia prawidłową pracę wciągnika tylko z wózkami oferowanym przez producenta. Podłączanie wciągników i wózków innych producentów jest niezalecane i producent wciągnika nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody tym spowodowane.

 

Podstawowe funkcje wciągnika
Wciągnik umożliwia podnoszenie i opuszczanie ładunków oraz przesuwanie, jeżeli wciągnik jest połączony z wózkiem elektrycznym. Wszystkie ruchy realizowane są za pomocą kasety sterującej i posiadają dwa biegi prędkości.
Wciągnik posiada wbudowany mechanizm zabezpieczający przez przeciążeniem oraz przegrzaniem silnika.
Kaseta sterująca przymocowana jest do wciągnika przewodem wzmocnionym linką stalową. Długość przewodu może być dostosowana do wymagań klienta, jednak nie powinna umożliwiać uderzenie kasety o podłoże. Jeżeli wciągnik nie współpracuje z wózkiem elektrycznym posiada kasetę sterującą wyposażoną w 4 przyciski:

1 - Wyłącznik awaryjny
2 - Włącznik aktywujący sterowanie po użyciu wyłącznika awaryjnego
3 - Podnoszenie (góra)
4 - Opuszczanie (dół)

 

Jeżeli wciągnik będzie pracował w komplecie z wózkiem elektrycznym kaseta jest większa i posiada dodatkowe przyciski sterowania wózkiem (patrz punkt 6.2 instrukcji). W przypadku wózka dwubiegowego dodatkowo przyciski są dwustopniowe. Zmiana biegu ruchu roboczego odbywa się w taki sam sposób jak w kasecie wózka elektrycznego (patrz punkt 6.2 instrukcji)
Wyłącznik awaryjny po wciśnięciu odcina sterowanie kasety i pozostaje w swojej pozycji. Przywrócenie sterowania odbywa się poprzez przekręcenie wyłącznika w prawo, co powoduje jego powrót w położenie „0” oraz naciśnięcie przycisku 2 (kolor zielony). Po zakończeniu pracy z wciągnikiem należy zawsze wciskać wyłącznik awaryjny w celu odblokowania styczników.

 

Podłączanie zasilania
Zasilanie powinno być przyłączane poprzez wykwalifikowane osoby po wcześniejszej weryfikacji parametrów elektrycznych. Zasilanie może pochodzić tylko ze źródeł sprawdzonych, odpowiednio zabezpieczonych i posiadających odpowiednie dopuszczenia do pracy z wciągnikiem.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby fazy były podpięte prawidłowo. Źródło zasilania musi być uziemione.

 

Rozruch wciągnika i wózka
Przed przystąpieniem do rozruchu upewnij się, że konstrukcja wsporcza jest prawidłowo zmontowana i stabilna, oraz że wózek i wciągnik łańcuchowy są prawidłowo połączone i zainstalowane na dwuteowniku.
Upewnij się, że zasilanie w miejscu pracy wciągnika lub wózka jest zgodne z obowiązującymi przepisami i normami, jest odpowiednio zabezpieczone i parametrami odpowiada stawianym wymaganiom. Powinno byd to potwierdzone i udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem.
Upewnij się, że w przekładni wciągnika znajduje się olej oraz, że łańcuch jest nasmarowany. W przekładni powinien być użyty olej HIPOL GL 5 w ilości odpowiedniej do wielkości przekładni wciągnika (patrz punkt – smarowanie).
Przeczytaj rozdział związany z bezpieczną eksploatacją przed rozpoczęciem testów. Gdy upewnisz się, że znasz zasady bezpiecznej eksploatacji i wszystkie punkty prawidłowego montażu i podłączenia są spełnione, należy przystąpić do testów rozruchowych.

 

W przypadku testów wciągnika elektrycznego:
- Naciśnij przycisk opuszczania i kontynuuj ruch na biegu I aż do zadziałania wyłącznika krańcowego. Sprawdź czy łańcuch wciągnika porusza się w prawidłowym kierunku. Miej na uwadze, że hak wciągnika może uderzyć o podłoże, a więc zabezpiecz go przed uszkodzeniem. Ruch zostanie automatycznie zatrzymany.
- Naciśnij przycisk podnoszenia i kontynuuj ruch na biegu I, aż do zadziałania wyłącznika krańcowego. Sprawdź czy łańcuch wciągnika porusza się w prawidłowym kierunku. Ruch zostanie automatycznie zatrzymany.
- Sprawdź działanie hamulca wciągnika. W tym celu wykonaj ruchy podnoszenia i opuszczania zatrzymując hak w dowolnym położeniu. Nie powinno dochodzić do poślizgów i opadania haka.
- Sprawdź działanie wyłącznika awaryjnego. W tym celu naciśnij przycisk podnoszenia lub opuszczania i równocześnie wyłącznik awaryjny. Ruch powinien zostać automatycznie zatrzymany. Pozostałe przyciski kasety sterującej powinny być nieaktywne po ich wciśnięciu.
- Przekręcając w prawo wyłącznik awaryjny przywróć sterowanie ruchami roboczymi.
W przypadku testu wózka elektrycznego:
- Naciśnij przycisk w lewo i kontynuuj ruch na biegu I, aż wciągnik dotknie odboju zamontowanego na dwuteowniku (dotyczy tylko wciągników połączonych z wózkiem elektrycznym).
- Naciśnij przycisk w prawo i kontynuuj ruch na biegu I, aż wciągnik dotknie odboju zamontowanego na dwuteowniku (dotyczy tylko wciągników połączonych z wózkiem elektrycznym).
- Sprawdź poszczególne ruchy robocze na biegu II. Pamiętaj, że przechodzenie na bieg II powinno być płynne i poprzedzone rozpoczęciem ruchu na biegu I bez gwałtownego przełączania.
- Sprawdź działanie wyłącznika awaryjnego, jeżeli ruch roboczy odbywa się na biegu II.

 

Po sprawdzeniu funkcjonalności wciągnika i wózka należy przeprowadzić testy wytrzymałościowe. Konieczna jest przy tym obecność osób kompetentnych, a teren próby odpowiednio zabezpieczony. Testy powinny być podzielone na dwa etapy – dynamiczny oraz statyczny. Producent wciągnika przeprowadza próby obciążeniowe z ładunkiem wynoszącym 125% wartości udźwigu. Jeżeli wymagają tego przepisy, należy przeprowadzić próby wytrzymałościowe podczas rozruchu w obecności odpowiedniej jednostki dozoru technicznego.
Podczas testów dynamicznych należy podczepić do wciągnika ładunek o masie 110% wartości udźwigu. Należy podnieść ładunek oraz przejechać z nim od jednego odboju do drugiego kilkukrotnie. Prędkość należy dostosować tak, aby zachować stabilność ładunku. Należy również sprawdzić działanie hamulca zatrzymując ładunek w dowolnym położeniu. Zaleca się, aby dojeżdżanie do odbojów i zatrzymywanie ruchów roboczych wykonywane było na biegu I.
Podczas testów statycznych należy podczepić do wciągnika ładunek o masie 125% wartości udźwigu przy wciągniku łańcuchowym znajdującym się w środku dwuteownika pomiędzy dźwigarami. Jeżeli próba przeprowadzana jest na zewnątrz to należy ją wykonać wtedy, kiedy nie ma wiatru. Ładunek należy podnieść na biegu I na minimalną wysokość i zatrzymać. Próba powinna trwać 10 minut, po czym należy opuścić ładunek używając biegu I.
Po wykonaniu testów i stwierdzeniu, że nie wystąpiły żadne nieprawidłowości należy uzupełnić dokumentację o wymagane dopuszczenia do eksploatacji przedmiotowej jednostki dozoru technicznego.

 

Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia

Właściciel wciągnika odpowiedzialny jest za spełnienie wszystkich warunków opisanych w niniejszej instrukcji. Jest to warunek podstawowy do bezpiecznej pracy i utrzymania urządzenia w dobrym stanie technicznym.

- Upewnij się, że personel przeprowadzający instalację jest kompetentny, wykwalifikowany i zaopatrzony w odpowiednią instrukcję dotyczącą przeprowadzania czynności montażowych.
- Upewnij się, że urządzenie posiada tabliczkę znamionową z prawidłowymi oznaczeniami.
- Sprawdź czy wymiary konstrukcji wsporczej są prawidłowe.
- Przygotuj odpowiednio miejsce instalacji urządzenia tak, aby inne poruszające się urządzenia nie stanowiły zagrożenia dla pracowników.
- Upewnij się, że urządzenie nie będzie kolidował z innymi urządzeniami podczas pracy oraz operator będzie mógł znajdować się w bezpiecznym miejscu.
- Posadzka w miejscu pracy wciągnika powinna być wystarczająco wytrzymała, przy czym nie należy pracować na podłożu, które posiada kanały lub inne pomieszczenia pod sobą.
- Osoby nieupoważnione nie powinny przebywać w pobliżu miejsca instalacji urządzenia, natomiast wszyscy inni pracownicy powinni zostać poinformowani o zamiarze wykonywania operacji montażowych.
- Upewnij się, że w przekładni wciągnika znajduje się olej oraz, że łańcuch jest nasmarowany. W przekładni powinien być użyty olej HIPOL GL 5 w ilości odpowiedniej do wielkości przekładni wciągnika (patrz punkt – smarowanie).

 

Podczas instalacji urządzenia
- Nie podłączaj zasilania do wciągnika i wózka podczas montażu.
- Upewnij się, że powierzchnia, na której będzie stała konstrukcja wsporcza urządzenia jest płaska.
- Zapewnij potrzebne urządzenia takie jak wózek widłowy, zwyżka czy zawiesia pomocnicze.
- Stosuj odpowiedni sprzęt ochronny w celu uniknięcia spadania obiektów podczas pracy na wysokości.
- Upewnij się, że inne urządzenia nie przeszkodzą w instalacji i nie będą stanowić zagrożenia dla pracowników.
- Utrzymaj porządek w miejscu instalacji.
- Zapobiegaj upadkowi narzędzi i części wciągnika lub wózka.
- Sprawdź, czy zainstalowana magistrala zasilająca jest odpowiednia dla wciągnika lub wózka oraz prawidłowo zabezpieczona.
- Sprawdź, czy napięcie i częstotliwość zasilania są odpowiednie dla instalowanego urządzenia. Różnica napięcia o ± 10% od wartości nominalnej może uszkodzić silnik wciągnika jak i wózka.
-Upewnij się, że wszystkie elementy zabezpieczenia są sprawne, a elementy łączne skręcone.

Dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji urządzenia bez zgody producenta jest absolutnie zabronione.

 

Podczas pierwszego uruchamiania urządzenia
- Warunki miejsca pracy urządzenia muszą odpowiadać warunkom, dla których urządzenie zostało zaprojektowane.
- Sprawdź, czy w miejscu pracy jest odpowiednie oświetlenie do zapewnienia bezpiecznej i efektywnej pracy.
- Sprawdź, czy operator będzie zawsze znajdował się w miejscu bezpiecznym niezależnie od tego, w którym miejscu na konstrukcji wsporczej będzie znajdował się wciągnik łańcuchowy lub wózek elektryczny.
- Sprawdź, czy dostępny sprzęt i miejsce umożliwiają dojście do wszystkich miejsc wciągnika i wózka w celu kontrolowania ich stanu technicznego i prawidłowej pracy.
- Sprawdź, czy wciągnik i wózek spełniają odpowiednie wymagania dotyczące przepisów bezpieczeństwa oraz obsługi.
- Upewnij się, że konstrukcja wsporcza urządzenia nie jest uszkodzona.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia elektryczne są prawidłowe i nie posiadają wad powstałych np. podczas montażu.
- Upewnij się, że łańcuch nie jest uszkodzony ani skręcony.
- Upewnij się, że test obciążenia został przeprowadzony poprawnie i wypadł pozytywnie.

 

Podczas pracy urządzenia

Instrukcja powinna być zawsze dostępna dla operatora na stanowisku pracy.

Wciągnik przestawny nie jest przeznaczony do transportu ludzi lub materiałów potencjalnie niebezpiecznych takich jak płynne metale, materiały żrące lub materiały rozszczepialne.

Niedozwolona jest praca w atmosferze zagrożonej wybuchem i środowisku agresywnym chemicznie.

Operator urządzenia powinien być pełnoletni, przeszkolony i odpowiedzialny na stanowisku pracy.

 

- Oprócz niniejszej instrukcji przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące na terenie wykonywanych prac.
- Jeżeli występują rozbieżności zasad obowiązujących na terenie wykonywanych prac oraz zasad podanych w niniejszej instrukcji, zastosuj się do tych bardziej restrykcyjnych ze względu na bezpieczeństwo pracy.
- Osoby pracujące z urządzeniem powinny posiadać odzież i wyposażenie ochronne zgodne z wymaganiami przepisów bhp, takie jak rękawice, buty, kask, itp.
- Długość czasu eksploatacji w znacznym stopniu zależy od sposobu jego użytkowania. Przestrzegaj zasad dotyczących pracy z urządzeniami o odpowiedniej grupie natężenia pracy.
- Sprawdź czy poprawnie działają wyłączniki krańcowe wciągnika oraz wszystkie przyciski kasety sterującej.
- Nie wieszaj się na haku, kasecie sterującej lub przewodach zasilających. Może to spowodować ich uszkodzenie lub doprowadzić do poważnego wypadku.
- Wszelkie wykryte nieprawidłowości zgłaszaj przełożonemu.
- Nie używaj wciągnika lub wózka uszkodzonego w jakikolwiek sposób lub pracującego nieprawidłowo.
- Wszystkie osoby przebywające w pomieszczeniu powiadom o zamiarze rozpoczęcia pracy z urządzeniem i ewentualnych zagrożeniach z tym związanych.
- Nigdy nie podnoś ładunku o masie przekraczającej udźwig urządzenia.
- Ładunki, których masa nie jest znana nie powinny być transportowane.
- Jeżeli ładunek wyciągany jest z cieczy lub jest w kontakcie z płynami, operator powinien wziąć pod uwagę wzrost oporu podczas oddzielania ładunku od cieczy.
- Nie podnoś ładunku, jeżeli jest on narażony na działanie silnego wiatru.
- Upewnij się, że ładunek nie jest przytwierdzony do podłoża lub zakotwiony w inny sposób.
- Ładunki o kształtach utrudniających ich manipulację, widoczność lub stwarzających zagrożenie dla obsługi nie powinny być transportowane.
- Miejsca przeprowadzanych operacji powinny byd uprzątnięte i do nich przygotowane. Zapewnij, że nie dojdzie do kolizji z innymi urządzeniami lub przedmiotami stojącymi na drodze.
- Do podnoszenia ładunku używaj tylko zawiesi posiadających odpowiednie atesty i postępuj zgodnie z ich instrukcją obsługi.
- Nigdy nie wciskaj przycisków kasety sterującej w sposób gwałtowny, szczególnie, jeżeli
transportowany jest ładunek. Do drugiego biegu prędkości należy przechodzić tylko po
wcześniejszym rozpoczęciu operacji na biegu pierwszym.

 

Nie rozpoczynaj drugiego manewru, jeżeli pierwszy manewr nie został jeszcze zakończony i nie obsługuj dwóch manewrów równocześnie (np. jazdę wózka i podnoszenie/opuszczanie ładunku).

- Nie pozostawiaj bez nadzoru kasety sterującej podczas pracy z urządzeniem.
- Ładunek należy zawsze podczepiać w jego środku ciężkości, który powinien znajdować się
bezpośrednio nad hakiem wciągnika. Jeżeli środek ciężkości ładunku jest przesunięty istnieje
ryzyko utraty stabilności i poważnego uszkodzenia wciągnika.
- Podczas transportu niedozwolone są: kołysanie, podrywanie, wstrząsy, uderzenia, nadawanie sił
bocznych ładunkowi, natomiast transport powinien przebiegać powoli i uważnie.
- Prędkość zarówno podnoszenia jak i jazdy dostosuj do gabarytów i masy ładunku. Nie używaj
drugiego biegu, jeżeli może to spowodować kołysanie lub utratę stabilności ładunku.
- Unikaj operacji przesuwania małymi skokami.
- Przed zmianą kierunku upewnij się, że ładunek zatrzymał się i jest stabilny.
- Podnoś ładunek tylko na taką wysokość, jaka jest potrzebna.
- Obserwuj transportowany ładunek. Nie odwracaj się do niego plecami.
- Nie wymuszaj ruchu wózka po osiągnięciu jego krańcowego położenia i uderzenia w odboje.
- W przypadku wrażenia utraty kontroli nad ruchami wciągnika lub wózka naciśnij przycisk
awaryjnego wyłączania.
- Zawsze opuszczaj ładunek na podłoże przed wyładowywaniem lub wykonywaniem jakichkolwiek
operacji na ładunku.
- Stosuj odpowiednie podkładki, aby ładunek stawiany na podłożu nie zgniótł zawiesi oraz nie było
konieczności wkładania rąk lub innych części ciała pod ładunek w celu ich wyciągnięcia.
- Nigdy nie stawiaj ładunku na podłożu z maksymalną prędkością. Odpowiednio wcześniej przejdź na I bieg.
- Nie opuszczaj haka wciągnika aż do jego uderzenia o podłoże.

 

Nigdy nie używaj wciągnika, jako masy podczas spawania. Istnieje zagrożenie powstania zwarcia silnika i upływu prądu poprzez łańcuch.

- Nie obsługuj wciągnika, jeśli twoja sprawność i koncentracja są osłabione przez stosowanie lekarstw, chorobę, obrażenia lub inne przeszkody.

Nie narażaj wciągnika na działanie deszczu lub strumienia wody.

Jeżeli wciągnik zostanie zatrzymany brakiem zasilania lub uszkodzeniem, a ładunek jest podwieszony, ustaw ogrodzenie zabezpieczające obszar znajdujący się pod i w pobliżu ładunku. Następnie powiadom przełożonego, poczekaj na przywrócenie zasilania i przy pomocy kompetentnych osób zidentyfikuj problem.

 

Podczas kończenia pracy z urządzeniem
- Upewnij się, że do wciągnika nie jest podczepiony żaden ładunek.
- Po operacji hak wciągnika powinien być pozostawiony w takiej pozycji, aby nie został przygnieciony oraz nie stwarzał zagrożenia uderzeniem.
- Naciśnij przycisk awaryjnego wyłączania na kasecie sterującej w celu odblokowania styczników.
- Wyłącznik zasilania ustaw w pozycji „off” (wyłączony).
- Odłącz kabel zasilający.
- Poinformuj przełożonego o wszystkich niestandardowych sytuacjach, które miały miejsce podczas pracy z urządzeniem, oraz o wszystkich wykrytych uszkodzeniach.
- Poinformuj następnego operatora o stopniu obciążeniu urządzenia dotychczasową pracą.

Jeżeli wciągnik lub wózek jest czasowo wycofany z użytku oznacz go wyraźnie, aby nikt z pracowników nie rozpoczął z nim pracy.

 

Podczas konserwacji urządzenia
- Przeprowadzaj regularne konserwacje urządzenia oraz zapisuj wszystkie uwagi, wykonane prace, daty wymian części, itp.
- Przygotuj potrzebne wyposażenie, takie jak narzędzie, rusztowania, itp.
- Szczególną uwagę zwracaj na stan hamulców, wyłączników krańcowych, haka nośnego, łańcucha i kasety sterującej.
- Serwisowanie wciągnika powinno być przeprowadzane przed wyszkolony personel serwisowy posiadający autoryzację producenta.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych dostarczonych przez producenta wciągnika. Zastosowanie innych części powoduje utratę gwarancji urządzenia.
- Na czas konserwacji urządzenie powinno być widocznie oznaczone, aby nikt nie rozpoczął na nim pracy.
- Wszelkie modyfikacje powinny być konsultowane z producentem i wymagają jego pisemnej zgody. Przeprowadzanie modyfikacji musi być również zgłaszane odpowiedniej jednostce dozoru technicznego.

Nie wolno wykorzystywać wózka widłowego do podnoszenia ludzi. Ludzie powinni być transportowaniu tylko na specjalnie do tego przygotowanych platformach i rusztowaniach.

Wszelkie kontrole i naprawy wciągnika przeprowadzone po przeciążeniu lub kolizji muszą zostad omówione z producentem.

 

Konserwacja
Wstęp
Odpowiednia konserwacja komponentów mechanicznych ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia prawidłowego działania urządzenia przez długi okres. Opis działań konserwacyjnych zawarty w niniejszej instrukcji dotyczy wciągników i wózków użytkowanych w pomieszczeniach, nienarażonych na działanie zmiennych warunków atmosferycznych oraz w odpowiedniej grupie natężenia pracy.
Należy przestrzegać harmonogramu konserwacji oraz prowadzić dziennik konserwacji. Dziennik powinien zawierać odnotowany każdy przegląd miesięczny i roczny. Zaleca się zwiększenie częstości serwisowania, jeżeli wymagają tego ciężkie warunki pracy.
Przestrzegania harmonogramu konserwacji nie jest gwarancją bezbłędnej pracy wciągnika jak i wózka, gdyż jej działanie zależy również od wielu innych czynników, takich jak poprawne użytkowanie, obciążenie pracą oraz środowisko pracy.
Konserwacji może dokonywać tylko wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie narzędzia pracy. W razie potrzeby zaleca się kontakt z producentem.
Wciągnik oraz wózek powinien być wycofany z eksploatacji na czas serwisowania, odpowiednio oznaczony i odłączony od źródła zasilania.

 

Smarowanie
Należy regularnie oliwić łańcuch, co zapewni jego długą żywotność. W tym celu należy wyczyścić łańcuch z wszelkich zabrudzeń i nieobciążony naoliwić w każdym połączeniu z sąsiednim ogniwem. Następnie podnieść lub opuścić hak w celu rozprowadzenia oleju. Należy używać oleju przekładniowego, który zapewnia prawidłową penetrację.

Po przepracowaniu 500 godzin należy sprawdzić ilość oleju w przekładni mechanicznej wciągnika łańcuchowego i w razie potrzeby uzupełnić. Z boku wciągnika znajduje się korek kontrolny poziomu oleju, który wskazuje również optymalną ilość oleju w przekładni. Kolejne kontrole ilość oleju powinny odbywać się, co 3 miesiące. Również, co 3 miesiące należy nasmarować koła zębate kół napędowych wózka elektrycznego. Całkowita wymiana oleju w przekładni wciągnika powinna odbywać się podczas przeglądów rocznych. W przekładni użyty jest olej HIPOL GL 5 w ilości odpowiedniej do wielkości przekładni wciągnika. Odpowiednią ilość oleju wyznacza wyciek z korka kontrolnego.

 

W celu wymiany oleju wykonaj poniższe czynności:
- Przygotuj pojemnik na stary olej.
- Odkręć korek spustowy od spodu wciągnika.
- Spuść stary olej do pojemnika.
- Zakręć korek spustowy.
- Odkręć korek zalewowy na górnej powierzchni wciągnika.
- Wypełnij przekładnię przy użyciu lejka taką samą objętością specjalnego detergentu czyszczącego.
- Zakręć korek zalewowy.
- Wykonaj kilka ruchów podnoszenia i opuszczania nieobciążonym wciągnikiem w celu oczyszczenia przekładni.
- Odkręć ponownie korek spustowy i zlej detergent.
- Zakręć korek spustowy.
- Odkręć korek zalewowy.
- Odkręć korek kontrolny znajdujący się z boku wciągnika.
- Wypełnij przekładnię nowym olejem przekładniowym przy użyciu lejka do poziomu kontrolnego (wyciek z korka kontrolnego) będącego również poziomem optymalnej ilości oleju.
- Zakręć korek zalewowy.
- Zakręć korek kontrolny.
- Pamiętaj o utylizacji starego oleju zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jeżeli wciągnik współpracuje z wózkiem jezdnym, należy, co 3 miesiące posmarować koła zębate wózka niewielką ilością smaru, aby zapewnić odpowiednią żywotność urządzenia.

 

Przeglądy codzienne
- Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony oraz czy parametry zasilania w miejscu pracy są zgodne z wymaganiami wciągnika.
- Sprawdź, czy na torze jezdnym nie znajdują się przeszkody.
- Sprawdź, czy na półce dwuteownika nie znajdują się przeszkody mogące zakłócić pracę wózka.
- Sprawdź, czy hak i jego połączenie z łańcuchem nie są uszkodzone.
- Sprawdź zabezpieczenia haka wciągnika. Powinno być sprawne i bez odkształceń.
- Sprawdź, czy łańcuch jest naoliwiony.
- Sprawdzić, czy łańcuch nie jest skręcony lub poplątany.
- Sprawdź działanie przycisków kasety sterującej, łącznie z wyłącznikiem awaryjnym oraz czy nie posiadają żadnych uszkodzeń.
- Sprawdź, czy silnik wciągnika lub wózka nie pracuje zbyt głośno lub w nienaturalny sposób.
- Sprawdź działanie wyłączników krańcowych ruchów podnoszenia i opuszczania. Zapewnij, aby hak nie uderzał o podłoże.
- Sprawdź, czy hamulec wciągnika zatrzymuje hak w żądanym położeniu i nie dochodzi do poślizgów

 

Przeglądy miesięczne
- Sprawdź dokładnie stan łańcucha nośnego.
o Wszelkie wżery, deformacje czy pęknięcia są niedozwolone i mogą spowodować pęknięcie łańcucha podczas transportu ładunku.
o Należy mierzyć średnicę ogniw oraz ich podziałkę. Jeżeli podziałka przekroczy o 5% jej wartość
nominalną lub średnica zmniejszy się o więcej niż 10% jej wartości nominalnej to łańcuch należy
wycofać z eksploatacji.
o Jeżeli łańcuch jest wycofywany to dokładnemu badaniu należy również poddać koło łańcuchowe.
o Wymiary w poniższej tabeli powinny być sprawdzone i potwierdzone przed wdrożeniem
urządzenia do eksploatacji.
o Jeżeli konieczna jest wymiana łańcucha to należy używać tylko oryginalnego łańcucha
dostarczonego przez producenta.
o Łańcuch z wykrytymi wadami musi być odłożony w całości. Nie można powtórnie wykorzystywać
jego części lub spawać go.
o Jeżeli częstotliwość pracy wciągarki jest duża to zaleca się prewencyjną wymianę łańcucha raz w
roku.
o Wymianę łańcucha musi przeprowadzać osoba kompetentna, gdyż prawidłowa współpraca koła
łańcuchowego z łańcuchem jest kluczowa, jeśli chodzi o bezpieczną pracę. Najlepiej zasięgnij
pomocy u producenta. Należy wykonać następujące czynności:
- Wymianę łańcucha należy przeprowadzać na nieobciążonym wciągniku.
- Odpuścić maksymalnie hak nośny, aż do zadziałania wyłącznika krańcowego.
- Odłącz zasilanie.
- Zdejmij pojemnik na łańcuch.
- Odłącz hak nośny i sprężynę od łańcucha poprzez wykręcenie śrub łączących.
- Nie zdejmuj łańcucha z koła łańcuchowego
- Przygotuj nowy łańcuch o takich samych wymiarach nominalnych i długości.
- Zamontuj hak ze sprężyną na nowym łańcuchu.
- Umieść ogniwo pomocnicze, wchodzące w skład zestawu naprawczego z nowym łańcuchem, na pierwszym ogniwie nowego łańcucha, po stronie przeciwnej do haka nośnego.
- Połącz nowy łańcuch ze starym za pomocą ogniwa pomocniczego.
- Podłącz zasilanie.
- Włącz ruch roboczy podnoszenia na biegu I, aż do zadziałania wyłącznika krańcowego. Podczas tego ruchu kontroluj położenie nowego łańcucha i prawidłowość układanie się na kole łańcuchowym.
- Odłącz zasilanie.
- Po przewleczeniu nowego łańcucha przez koła odłącz stary łańcuch od nowego.
- Zdemontuj zakończenie i sprężynę z łańcucha starego.
- Zamontuj zakończenie i sprężynę na łańcuch nowy.
- Podłącz zasilanie.
- Opuść hak nośny, aż do zadziałania wyłącznika krańcowego.
- Nasmaruj nowy łańcuch.
- Sprawdź czy łańcuch przewleka się normalnie przez koło poprzez kilkukrotne podnoszenie i opuszczanie haka.
- Powtórz testy podnoszenia i opuszczania z podczepionym ładunkiem o masie równej udźwigowy wciągarki.
- W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości należy wycofać wciągnik z eksploatacji i zasięgnąć rady producenta.

 

o Jeżeli łańcuch użytkowany do tej pory nadaje się do dalszej eksploatacji to należy go wyczyścić i nasmarować. Wyczyścić należy również pojemnik na łańcuch.
Sprawdź dokładnie stan haka nośnego.
o Wszelkie wżery, deformacje czy pęknięcia są niedozwolone i mogą spowodować pęknięcie haka podczas transportu ładunku.
o Dozwolone jest wytarcie powierzchni haka nieprzekraczające 5% ich wartości nominalnej.
o Ma haku nabite są również punkty kontrolne. Powiększenie rozstawu tych punktów o więcej niż 5% jest niedopuszczalne.
o Zwróć również uwagę na połączenie haka z łańcuchem. Wszelkie odkształcenia są niedozwolone. Uszkodzone lub skorodowane śruby łączące są niedopuszczalne i należy je wymienić.
o Jeżeli częstotliwość pracy wciągarki jest duża to zaleca się prewencyjną wymianę haka raz w roku.

 

- Sprawdź czy wózek jest prawidłowo zamontowany na dwuteowniku.
- Sprawdź czy wyłączniki krańcowe ruchu podnoszenia i opuszczania działają prawidłowo. Inspekcji powinna dokonać wykwalifikowana osoba. Wyczyść wyłączniki i nałóż niewielką ilość smaru, aby zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie.
- Sprawdź, czy konstrukcja stalowa nie posiada pęknięć, deformacji lub innych uszkodzeń.
- Oczyść wciągnik z nadmiernej ilości kurzu za pomocą sprężonego powietrza.
- Nie wolno polewać wciągnika strumieniem wody.
- Po wymianie jakichkolwiek elementów nośnych należy przeprowadzić próbę obciążeniową z ładunkiem o masie równej udźwigowi wciągnika.

 

Przeglądy roczne
Przeglądy roczne powinny być dokonywane przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. Należy wykonać następujące czynności:
- Sprawdź przekładnię wciągnika łańcuchowego czy nie posiada widocznych wykruszeń lub uszkodzeń.
- Wymień olej w przekładni mechanicznej.
- Nasmaruj wszystkie łożyska niewielką ilością smaru.
- Sprawdź stan kół jezdnych oraz zębatych wózka czy nie posiadają widocznych wykruszeń lub uszkodzeń.
- Nasmaruj koła zębate wózka niewielką ilością smaru.
- Ściągnij korpus wózka i sprawdź czy przekładnia mechaniczna nie posiada widocznych wykruszeń lub uszkodzeń.
- Nasmaruj przekładnię niewielką ilością smaru.
- Sprawdź, czy konstrukcja stalowa stelaża nie posiada uszkodzeń lub pęknięć, w tym również na spawach.
- Sprawdź stan śrub łączących elementy konstrukcji.
- Po złożeniu wciągnika i wózka obciąż urządzenie i wykonaj po kilka ruchów roboczych, aby sprawdzić jego funkcjonalność.

 

Wycofanie urządzenia z eksploatacji
Wciągnik lub wózek należy wycofać z użytku, jeżeli wystąpi któreś z poniższych uszkodzeń:
- Pęknięcia konstrukcji stalowej, w tym pęknięcia spoin, również zmęczeniowe.
- Uszkodzenia śrub łączących elementy konstrukcji.
- Odkształcenia konstrukcji stalowej.
- Łańcuch posiada wżery, deformacje lub pęknięcia.
- Podziałka łańcucha przekroczy o 5% jej wartość nominalną.
- Średnica łańcucha zmniejszy się o więcej niż 10% jej wartości nominalnej.
- Hak nośny posiada wżery, deformacje lub pęknięcia.
- Wymiary haka przekraczają o 5% ich wartość nominalną na skutek wytarcia lub odkształcenia.
- Rozstawu punktów kontrolnych na haku nośnym przekroczył wartość nominalną o więcej niż 5%.
- Wciągnik lub wózek nie pracuje prawidłowo lub nie wszystkie ruchy robocze działają prawidłowo.
- Występuje korozja mogąca wpłynąć na bezpieczeństwo pracy.

 

Jeżeli wciągnik lub wózek jest wycofany z eksploatacji to należy go oznaczyć w widoczny sposób i uniemożliwić przypadkowe użycie go do pracy.
Jeżeli możliwa jest ich naprawa lub wymiana części to należy to zrobić używając jedynie oryginalnych części, a w sprawie naprawy skontaktować się z producentem.
Utylizacja urządzenia powinna odbyć się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

i-Leasing - leasing online i-Raty - raty online
Opinie użytkowników
Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Pytanie:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
Poleć ten produkt:

Jeżeli chcesz poinformować swojego znajomego o produkcie, który Twoim zdaniem może go zainteresować, skorzystaj z poniższego formularza.

Do:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Możesz podać więcej adresów e-mail, rozdzielając je przecinkami
Podpis:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Treść:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel