Darmowa dostawa od 500,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge
HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny z przeciwwagą (udźwig do 1000 kg) 61714830
HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny z przeciwwagą (udźwig do 1000 kg) 61714830
HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny z przeciwwagą (udźwig do 1000 kg) 61714830
HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny z przeciwwagą (udźwig do 1000 kg) 61714830
HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny z przeciwwagą (udźwig do 1000 kg) 61714830
HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny z przeciwwagą (udźwig do 1000 kg) 61714830
HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny z przeciwwagą (udźwig do 1000 kg) 61714830
HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny z przeciwwagą (udźwig do 1000 kg) 61714830
HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny z przeciwwagą (udźwig do 1000 kg) 61714830

HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny z przeciwwagą (udźwig do 1000 kg) 61714830

Rozmiar
12 575,21 zł
brutto / szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
z
Produkt po zamówienie
Produkt po zamówienie
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy

Żuraw hydrauliczny ręczny z przeciwwagą  jest żurawiem o udźwigu maksymalnym 1000 kg.

Posiada napęd podwójną pompą hydrauliczną ręczną. Pompa ma wbudowany zawór przeciążeniowy, który zapobiega przeciążeniom żurawia. Zawór opuszczania pozwala na ręczne dopasowanie prędkości opadania podniesionego ciężaru stosownie do potrzeb użytkownika.Koła mają hamulce.
Jest bardzo łatwy w obsłudze.


Główne zastosowania to:
Wyciąganie lub wkładanie ciężkich przedmiotów lub urządzeń np. silników, lub załadunek ciężkich przedmiotów.

Jest produkowany w Polsce zgodnie z obowiązującymi polskimi normami oraz Europejską Dyrektywą Maszynową.

Waga żurawika bez obciążenia 220 kg

 

Producent urządzeń podnoszących z napędem hydraulicznym ręcznym. Wszystkie wyroby są zaprojektowane i produkowane w Polsce.

 

Kategoria HYDIA zawiera rodzinę urządzeń podnoszących o różnych parametrach.

Wyszukaj inne urządzenia podnoszące wpisując na górze w wyszukiwarce HYDIA.

 

Instrukcja:
Krótka instrukcja eksploatacji żurawia (znajduje się na słupie nośnym)
1. Przestrzegać obowiązujących przepisów BHP
2. Przebywanie w strefie zasięgu żurawia jest zabronione.
3. Z urządzeniem mogą pracować tylko osoby, które spełniają warunki:
a) ukończone 18 lat,
b) stan zdrowia umożliwiający obsługiwanie żurawia,
c) zostali odpowiednio przeszkoleni.
4. Przed przystąpieniem do podnoszenia ciężaru zawsze sprawdzić, czy zbiornik – przeciwwaga jest
maksymalnie napełniony piaskiem.
5. Urządzenie może być eksploatowane tylko na poziomym, równym i o odpowiedniej wytrzymałości terenie.
Na przestrzeni pracy żurawia nie mogą znajdować się przedmioty obce utrudniające przejazd kółek.
6. Wszystkie podnoszone ciężary należy oszacować wagowo według punktów zalecanych w tabeli nośności.
Nie wolno dopuścić do przeciążenia żurawia.
7. Zabrania się podnoszenia ciężarów przy ukośnym położeniu haka. Hak musi być ustawiony nad środkiem
ciężkości podnoszonego ciężaru przed jego podniesieniem
8. Podnosić ciężar przez przemieszczanie dźwigni pompy.
9. Przed przemieszczeniem żurawia z obciążeniem należy opuścić podniesiony ciężar do wysokości ok 5 cm
nad poziom podłoża, nie wyżej.
10.Zabrania się wyrywania ciężarów od innych, zagłębionych w ziemi, przymarzniętych, przyklejonych lub w
jakikolwiek inny sposób przymocowanych.
11.Zabrania się pozostawiania zawieszonego ciężaru w czasie przerw lub po zakończeniu pracy.
12. Opuszczanie ciężaru:
Obracać powoli dźwignią zaworu opuszczania w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Prędkość opuszczania reguluje się bezstopniowo,pokrętłem.
13.W razie uszkodzenia żurawia lub jej części, opuścić ciężar, nie podnosić powtórnie przed usunięciem
uszkodzenia, zabezpieczyć przed dostępem do żurawia osób postronnych. Gdy uszkodzenie nie pozwala na
opuszczenie ciężaru, należy ogrodzić teren zasięgu żurawia i wywiesić tablicę ostrzegawczą.
14. Uwaga! Nie robić przerw przy opuszczaniu ciężaru Unikać szarpania.

 

1. WSTĘP
Przed rozpoczęciem eksploatacji żurawia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą dokumentacją
techniczno – ruchową, oraz z krótką instrukcją eksploatacji żurawia znajdującą się na kolumnie
żurawia, w celu poznania budowy, działania mechanizmów, obsługi i zasad bezpieczeństwa pracy
w czasie użytkowania żurawia.
2. Przeznaczenie
Żuraw hydrauliczny ręczny z przeciwwagą przeznaczony jest do podnoszenia ciężarów w
miejscach i z miejsc niedostępnych dla żurawi innego typu, na przykład przy załadunku na palety
czy regały, oprzyrządowania na obrabiarki, formy na wtryskarki itp.
3. Opis techniczny
3.1. Budowa (zgodnie z rys. 1)

 

3.2 Opis budowy wg rysunku 1
Słup nośny (1) i rama kompletna (2) zbudowane są z dwóch profili prostokątnych zamkniętych.
Połączone są ze sobą przegubowo sworzniem (11) zabezpieczonym z obu stron pierścieniami
osadczymi sprężystymi (12). Słup nośny blokowany jest przed przechyleniem sworzniem (13), który
jest zabezpieczony zawleczką sprężystą (14). W ramie kompletnej osadzone są dwa kółka stałe (8), po
przeciwnej stronie zestaw skrętny (7) wraz z dyszlem (10) oraz zbiornik – przeciwwaga (9),
przykręcony czterema śrubami (15). Wysięgnik główny (3), wykonany z profilu prostokątnego
zamknietego, umocowany jest między belkami słupa (1) na sworzniu (16) zabezpieczonym dwoma
pierścieniami osadczymi sprężystymi. W wysięgniku głównym (3) znajdują się dwa, teleskopowe
wysuwane wysięgniki (4), blokowane przed wysunięciem dwoma sworzniami (17) i (18). Na końcu
wysięgnika (4) znajduje się hak kompletny (5). W zależności od podnoszonego ciężaru wysięgniki (4)
mogą być wysuwane wg diagramu umieszczonego na wysięgniku głównym. Wysięgnik podnoszony
jest przy pomocy pompy hydraulicznej ręcznej (6), zamocowanej do wysięgnika sworzniem (19), a do
słupa swrzniem (20). Zestaw skrętny (7) połączony z dyszlem (10) sprawia, że żuraw posiada bardzo
mały promień skrętu, a tym samym jest łatwy w manewrowaniu nawet z obciążeniem. Wszystkie koła
posiadają łożyska kulkowe, co powoduje zminimalizowanie siły potrzebnej do przemieszczania
żurawia.

 

3.3. Zasada działania
Podnoszenie i opuszczanie wysięgnika (3) odbywa się przy pomocy pompy hydraulicznej (6). Pompa
połączona jest z wysięgnikiem (3) sworzniem (19) i z kolumną (1) sworzniem (20). Pompa
hydrauliczna (6) posiada dwa tłoczki (21), które przy pomocy dźwigni ręczne (22) tłoczą olej ze
zbiornika poprzez zawory ssąco – tłoczące do cylindra. Ciśnienie oleju wytwarzane w cylindrze
powoduje wysuwanie tłoczyska – nurnika (23) a tym samym podnoszenie wysięgnika (3).
Pompa wyposażona jest w dwa zawory przeciążeniowe (24) zabezpieczające żuraw przed przeciążeniem
– podnoszeniem ciężaru większego od dopuszczalnego. Przy przekroczeniu ciśnienia maksymalnego
następuje otwarcie zaworu i tłoczony olej zamiast do cylindra przedostaje się do zbiornika.
Do opuszczenia wysięgnika (3) służy pokrętło (25), które należy obracać w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara. Szybkość opuszczania regulowana jest bezstopniowo.

 

4. Dane techniczne
Podane niżej.

 

5. Przygotowanie żurawia do pracy
Żuraw dostarczany jest w stanie złożonym i przed użyciem musi być odpowiednio zmontowany
i zabezpieczony wg następujących punktów.
5.1 Słup nośny (1) wraz z wysięgnikiem (3) w czasie transportu jest położony w kirunku
zbiornika (9) i zabezpieczony sworzniem (13) zamocowanym w sporniku (26). Aby podnieść słup
do pozycji "praca" należy ze sworznia (13) wyjąć zawleczkę sprężystą (14), wyjąć sworzeń (13) ze
wspornika (26), podnieść słup do pozycji "praca" i wsunąć sworzeń (13) w otwór (27) oraz
zabezpieczyć go z drugiej strony zawleczką sprężystą (14).
5.2 Wymienić korek zbiornika (28) bez otworu na odpowietrznik (29) z otworem.
5.3 Zamknąć zawór opuszczania, przekręcając w prawo do oporu pokrętło (25) Rys. 3.
Oznaczenie działania pokrętła pokazuje rysunek na zbiorniku pompy.
5.4 Wykonując ruchy wahadłowe dźwignią (22) podnieść wysięgnik (3) do maksymalnego
położenia
5.5 Przekręcić pokrętło (25) w lewo, opuścić wysięgnik (3) do minimalnego położenia
5.6 Podnoszenie i opuszczanie powinno odbywać się płynie bez zacięć
5.7 Zdjąć pokrywę zbiornika (9). Wypełnić maksymalnie zbiornik mokrym piaskiem.
Nałożyć pokrywę.
Po wykonaniu powyższych czynności, żuraw jest gotowy do pracy.
(Ciężar właściwy piasku suchego – 1400 – 1600 kG/m3
piasku mokrego – 2000 kG/m3)

 

6. Warunki pracy
Żuraw jest przeznaczony do pracy w pomieszczeniach zamkniętych i w otwartej przestrzeni.
Podłoże na którym eksploatowany jest żuraw musi być utwardzone, równe, poziome bez wgłębień
i występów.

 

7. Przepisy ruchu, obsługi i bezpieczeństwa pracy
7.1. Postanowienia ogólne
Dla każdego żurawia należy prowadzić książkę obsługi i konserwacji.
Książka obsługi konserwacji prowadzona przez obsługującego i konserwatora służy do ewidencji i
zapisów ocen sprawności działania żurawia i powstających w czasie jego pracy usterek, niesprawności
lub braków w wyposażeniu, jak również sposobów ich likwidacji. W książce tej podaje się również
terminy przeprowadzonych przeglądów, badań technicznych oraz określa się ich rodzaj i zakres.
7.2. Personel obsługujący
Uwaga!
Pracownicy obsługujący żuraw nawet dorywczo winni przejść przeszkolenie przewidziane przepisami
BHP odnośnie pracy stanowiskowej.
7.3. Zakres prac i obowiązków obsługi
Obsługujący żuraw jest odpowiedzialny za utrzymanie urządzenia w pełnej sprawności i
przestrzeganie przepisów ruchowych.
Obsługujący jest zobowiązany przed rozpoczęciem pracy sprawdzić stan żurawia, a zauważone usterki
zgłosić natychmiast kierownictwu technicznemu i zastosować się do jego zaleceń. Wszystkie
niedomagania w pracy żurawia zauważone w czasie pracy, winien wpisać do książki obsługi
i konserwacji. Kończąc pracę obsługujący powinien poinformować swego zmiennika o stanie
technicznym żurawia oraz stwierdzonych usterkach w jego pracy.
7.4. Konserwacja
Pracownik konserwujący żuraw powinien posiadać uprawnienia kategorii IV M/Ż.
W czasie przeglądu należy sprawdzić prawidłowość działania pompy hydraulicznej, hak i jego
mocowanie oraz zabezpieczeń, takich jak pierścienie, zawleczki sprężyste i nakrętki.
Przeglądów należy dokonywać nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Przeprowadzone przez konserwanta
czynności powinny być odnotowane w dzienniku konserwacji i potwierdzone jego podpisem.
Konserwator jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia bezpośredniego przełożonego lub użytkownika o zauważonych usterkach wymagających zatrzymania urządzenia.
Napraw i remontów dokonuje producent.
7.5 Bezpieczeństwo pracy
ZABRANIA SIĘ !
1. Stosowania żurawia na miękkim, pochyłym i nierównym podłożu.
2. Robienie przerw podczas opuszczania ciężaru.
3. Podnoszenie ciężaru przy ukośnym położeniu haka (przed podniesieniem ciężaru hak musi być
ustawiony nad środkiem ciężkości podnoszonego ciężaru.
4. Wyrywania przedmiotów zagłębionych w ziemi, przymarzniętych, przyklejonych lub w inny sposób
mogących blokować podnoszony ciężar.
5. Przeciążania żurawia.
6. Przebywania ludzi pod podnoszonym ciężarem i w strefie pracy żurawia.
7. Pozostawiania zawieszonego ciężaru po zakończeniu pracy żurawia.
8. Podnoszenia ciężarów bez napełnionego piaskiem zbiornika – przeciwwagi.
UWAGA!
1. Przed przystąpieniem do podnoszenia ciężaru zawsze sprawdzić, czy zbiornik – przeciwwaga (9)
jest maksymalnie napełniony piaskiem.
2. Długość wysięgników (4) ustawić w zależności od podnoszonego ciężaru wg diagramu
umieszczonego na wysięgniku głównym (3). Wysunięcie do położenia II i III realizuje się przez
wyjęcie sworznia (17) i zablokowanie wysięgnika w jednym z dwóch otworów stosownie do
potrzeby i wagi podnoszonego ciężaru.
Wysunięcie do położenia IV i V realizuje się poprzez wyjęcie sworznia (18) i zablokowanie
wysięgnika w jednym z dwóch otworów.
3. Wysięgniki wysuwne (4) muszą być zawsze zablokowane przed przesunięciem sworzniem (17) i
(18) orzaz zabezpieczone zawleczkami sprężystymi (30) i pierścieniami osadczymi (31).
4. Żuraw wraz z ciężarem może być przemieszczany jedynie po opuszczeniu ciężaru do wysokości
5 cm do podłoża
5. W razie uszkodzenia żurawia lub jego części, opuścić ciężar, nie podnosić powtórnie, zabezpieczyć
żuraw przed użyciem go przez inne osoby.
6. Gdy uszkodzenie nie pozwala na opuszczenie ciężaru, należy odgrodzić i oznaczyć zagrożony
teren.
7. Śruby zaworu przeciążeniowego (24) zabezpieczone są przed odkręcaniem czerwoną farbą w
postaci kreski. Ślady uszkodzenia farby będą świadczyć o ingerencji użytkownika w układ
hydrauliczny żurawia. W takim wypadku odpowiedzialność za działanie żurawia ponosi
użytkownik a nie producent.

 

8. Instrukcja obsługi żurawia
8.1. Przed przystąpieniem do pracy obsługujący zobowiązany jest do sprawdzenia działania żurawia.
W tym celu należy zamknąć zawór opuszczania przekręcając w prawo do oporu pokrętło (25).
Wykonując ruchy wahadłowe dźwignią ręczną (22) podnieść wysięgnik (3) do maksymalnej
wysokości. Przekręcić pokrętło (25) w lewo, opuścić wysięgnik (3) do minimalnego położenia.
Podnoszenie i opuszczanie powinno odbywać się bez zacięć.
W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub niesprawności należy dokonać wpisu w książce
obsługi i konserwacji oraz zawiadomić przełożonego i zastosować się do jego poleceń.
8.2. Czynności w czasie pracy
UWAGA!
Żuraw wolno używać jedynie do podnoszenia mas nie przekraczających jego maksymalnego
udźwigu w danym położeniu wysięgnika.
1. Zamknąć zawór opuszczania, przekręcając w prawo do oporu pokrętło lub dźwignię (25)
2. Wykonując ruchy wahadłowe dźwignią ręczną (22) podnieść wysięgnik (3) do położenia
poziomego.
3. Ustawić wysięgnik wysuwny (4) w zależności od wielkości podnoszonego ciężaru wg
diagramu umieszczonego na wysięgniku (3).
4. Wysuwane wysięgniki (4) zabezpieczyć sworzniem (17) i (18) oraz zawleczką sprężystą.
5. Zaczepić ciężar na haku (5) i przy pomocy dźwigni ręcznej (22) podnosić na żądaną
wysokość.
6. Przed przemieszczeniem żurawia z obciążeniem należy opuścić ciężar do wysokości 5 cm od
podłoża. W tym celu należy powoli przekręcić pokrętło (22) w lewo, regulując tym prędkość
opadania ciężaru.
7. Przewieźć ciężar w potrzebne miejsce i odstawić opuszczając wysięgnik (3) do położenia
minimalnego.

 

9. Usterki i sposoby ich usuwania
Objawy niedomagania Przyczyny Sposób usunięcia:
1. Wysięgnik nie podnosi na pełną wysokość:
Przyczyny: Za mało oleju w zbiorniku
Sposób usunięcia:
Odkręcić odpowietrznik (29)
Dodać olej HLP-32
Zakręcić odpowietrznik (29)

2. Wycieki oleju z układu hydraulicznego:
Przyczyny: Zużyte uszczelki

Sposób usunięcia:  Zgłosić do serwisu

 

Producent udziela gwarancji dla dostarczonego żurawia na 12 miesięcy od daty zakupu.
Do okresu gwarancyjnego nie wlicza się okresu poprzedzającego gwarancję (czas transportu,
składowania w hurtowni lub sklepie) pod warunkiem, że okres ten nie przekracza 12 miesięcy.
Karta gwarancyjna bez podpisów i pieczęci jest nieważna. Odbiorca może dochodzić roszczeń tytułem
udzielonej mu gwarancji tylko wówczas, gdy przy eksploatacji zastosował się do instrukcji obsługi, a
uszkodzenia wynikły na skutek wad jakościowych. Gwarancja nie obejmuje usterek, braków lub
uszkodzeń, które powstały na skutek wadliwego transportu, nieprawidłowej obsługi, eksploatacji,
konserwacji i przechowywania.

 

DANE TECHNICZNE:
Nośność przy długości ramienia.

L. p. mm kg max.
I 920 1000
II 1210 760
III 1500 610
IV 1790 510
V 2090 440

 

1 Masa 147 kg
2

Masa z balastem

825 kg
3 Olej HLP-32  
4 Ojętość zbiornika
oleju
0,80 dcm3
5 Objętość zbiornika
na piasek
0,355 m3

 

 

Kategoria Tretok zawiera rodzinę żurawi, podnośników które były wyprodukowane według parametrów Klientów.
Wyszukaj inne żurawie, podnośniki wpisując na górze w wyszukiwarce Tretok.

Marka
Symbol
61714830
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel